Bohatství Petschků rostlo zejména v poslední čtvrtině 19. století, jejich velká chvíle pak přišla po první světové válce, kdy začali Julius a Ignaz nakupovat německé hnědouhelné doly.

Petschkové emigrovali do různých zemí 

Konec 30. let minulého století ale znamenal ohrožení židovských majetků a nakonec i životů ze strany nacistického Německa. Petschkové otáleli až do poslední chvíle, část majetku prodali za "výprodejovou cenu" a po 15. březnu 1939 byla většina jmění jejich rodiny konfiskována nacisty.

Do zahraničí se jim podařilo převést finanční majetek v hodnotě nejméně 600 milionů tehdejších korun. Petschkové emigrovali do různých zemí: do Británie, USA, Kanady a do Argentiny. Po válce se rodina snažila o navrácení zabaveného majetku, ale marně. Do Československa či do ČR se její členové nikdy nevrátili.

Petschek se dožil 76 let

Julius Petschek se narodil 14. března 1856 v Kolíně. Jeho otec Moses byl zakladatelem celé podnikatelské dynastie. Julius po vystudování práv působil ve službách finanční prokuratury, posléze se stal členem generální rady Anglo-rakouské, později Anglo-československé banky.

Za pomoci bratra Isidora, předního advokáta, znásobil prostřednictvím burzovních obchodů otcovo dědictví a získal značný vliv v uhelném, papírenském, sklářském a chemickém průmyslu. Petschek byl ženatý, měl syna a dvě dcery. Dožil se 76 let.

Čtěte také: Pražský hrad připomene Marii Terezii a vznik Československa