Univerzita Karlova, která byla první univerzitou ve střední Evropě, vycházela ze vzoru univerzit v Boloni a Paříži. Byla samosprávnou korporací studentů a učitelů, v jejímž čele stál rektor. Měla čtyři fakulty - teologickou, právnickou, lékařskou a artistickou (nyní filozofická). Život školy se odehrával v kolejích, které poskytovaly studentům i pedagogům učební prostory i příbytky.

Karolinum je reprezentační budovou univerzity

Jelikož byla chápána jako centrum vzdělanosti celé říše spadající pod vládu Karla IV., byla rozdělena na čtyři národy - český (včetně Uher a Sedmihradska), bavorský, polský (včetně Litvy, Pruska, Slezska a Lužice) a saský. Prvními vyučujícími byli převážně němečtí a čeští učenci.

Karel IV. opatřil univerzitě právní a hospodářské zajištění, důstojnou budovu pro vysoké učení získal až jeho syn Václav IV., který v roce 1383 nechal zakoupit a upravit několik domů nedaleko Staroměstského náměstí. Takto vzniklé Karolinum je dodnes reprezentační budovou univerzity.

Čtěte také: Boj o studenty začíná. Vysoké školy se otevírají