- Gotický monument byl dokončen počátkem 15. století a až do roku 1841 byl jediným mostem, který v Praze překlenoval Vltavu.

- Rozhodnutí o stavbě mostu padlo poté, co velká voda pobořila v roce 1342 románský Juditin most.

- Stavbu svěřil panovník svému dvornímu staviteli Petru Parléřovi. Pískovcový most o délce 515,76 metru a šířce 9,4 metru byl dokončen počátkem 15. století a od té doby je spojnicí mezi Starým Městem pražským a Malou Stranou.

- V průběhu 16. až 19. století na něj přibylo 31 soch a sousoší, kvůli kterým je vyhledávaným cílem turistů. Než byl roce 1841 slavnostně otevřen most císaře Františka I., byl Karlův most jedinou pevnou spojnicí přes Vltavu v Praze.

- Poslední velkou rekonstrukcí prošla tato národní kulturní památka v letech 2007 až 2010.