Během letošního jara se pražské lesy rozrostou o více než 107 tisíc dřevin. Mladé duby, buky, javory, jedle, borovice či modříny zamíří nejen do stávajících lesních porostů, ale dají vzniknout i novému lesu.

Již v březnu zamířilo 27 700 sazenic lesních dřevin na plochu mezi Vídeňskou ulicí, Kunratickou spojkou a areálem tržnice Sapa. V tomto místě vzniká na více než 3 hektarech nový les Na Musile.

Výsadba je prováděna s ohledem na klimatické změny

ON-LINE ke koronaviru naleznete ZDE

„Tato jarní výsadba v lese Na Musile je jen začátek rozsáhlejšího projektu. Hned na podzim budou v této lokalitě vysazeny další více jak tři hektary lesa. Tento projekt bude dokončen v roce 2021 a počítá i se vznikem přibližně třinácti hektarů mozaiky luk, lesních porostů, cest i vodní plochy,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí  Petr Hlubuček.

„Slíbili jsme zazelenit Prahu a tento slib plníme i v době krize. Nahrazujeme stromy poškozené kůrovcem, ale také sázíme úplně nové lesy namísto dřívějších polí. Už nejdeme cestou monokultur, ale upřednostňujeme druhově pestré výsadby. Díky tomu bude zeleň odolnější i v případě sucha a klimatických změn,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Vedle nových výsadeb sází letos lesníci sazenice i na uvolněných pasekách. Často se jedná o volné plochy vzniklé kůrovcovou těžbou. V rámci letošního jara zde bude vysazeno dalších 80 tisíc lesních dřevin, opět s převahou listnatých stromů. Nejvíce jich přibude v Modřanské rokli, Chuchelském háji, Divoké Šárce, Hostivařském lesoparku nebo Milíčovském lese.