Každý se může stát svědkem nebo přímým účastníkem mimořádné události, při které může být ohrožen život, zdraví, majek nebo životní prostředí. A pomoc profesionálních záchranářů je nezbytná. Rychlost, s jakou bude pomoc poskytnuta, ovlivní sám volající, a sice okamžitým zavoláním na tísňovou linku a jasným a přesným sdělením, co a kde stalo.

Devět let provozu v celé EU

Rozhodnutí EU o zavedení této univerzální linky stanovilo členským státům povinnost toto číslo zavést nejpozději do 31. prosince 1996. Bylo ponecháno na rozhodnutí každého státu, zda bude číslo 112 jediným tísňovým číslem, nebo zda si zároveň ponechá svá stávající národní čísla. Ale až 15. prosince 2008 Evropská komise potvrdila, že jednotné evropské číslo 112 je úspěšně implementováno v souladu se směrnicí již ve všech členských státech Evropské unie.

V České republice funguje čtrnáct call center linky 112, ta jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena. Telefonní centra tísňového volání jsou vzájemně zastupitelná, takže v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání.

Díky zastupitelnosti center se občan vždy dovolá, vyhodnocení vzniklé situace a rychlou reakci záchranných složek umožňuje technologie telefonních center tísňového volání 112 tím, že propojuje základní složky integrovaného záchranného systému, tedy Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu.

Na 112 se lze jako na jedinou tísňovou linku dovolat bez SIM karty, bez kreditu a pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora. Operátoři jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině, němčině, francouzštině a dalších jazycích.

Jak volat na linku 112

Při volání na linku tísňového volání se pokuste zachovat klid a uveďte: co se stalo, kde se událost stala nebo děje, kolik je postižených osob, kolik osob potřebuje pomoc, uveďte své jméno a telefonní číslo.

Zároveň upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase, jako je třeba neprůjezdná cesta. Nezavěšujte jako první, zavěste, až vás operátor vyzve. Pokud zavoláte omylem, nezavěšujte, ujistěte operátora, že je to omyl a nepotřebujete pomoc.