Zaměstnala je především červnová povodeň, kdy se podíleli na stavbě protipovodňových zábran nebo kontroly v zaplavených oblastech. Práci jim přidělaly také letní bouře a silný vítr.

V hlavním městě je v současné době 34 jednotek dobrovolných hasičů. Z toho 18 sborů má celopražskou působnost. Další jednotky zasahují především na území své městské části.

Příkladem mohou být dobrovolní hasiči z Prahy 1, kteří podle vedoucího odborné rady velitelů pražských dobrovolných hasičů Václava Šimka nejsou součástí spolku dobrovolných hasičů, ale spolupracují s ním. Jejich úkolem je především podílet se na ochraně centra města před povodněmi, tedy zejména na stavbě protipovodňových zábran.

„Během povodní jsme měli pohotovost neustále, ve směnách se střídalo 15 lidí," poznamenal zastupitel Filip Dvořák, který je součástí sboru. Povodně podle něj ukázaly i slabiny současného systému. „Ukázalo se, co nám chybí a co potřebujeme," řekl s tím, že radnice Prahy 1 poté potřebné věci zakoupila.

Velmi cenná činnost "dobráků"

Na boji s povodní se podíleli i dobrovolní hasiči ze Suchdola. Podle starosty městské části Petra Hejla například monitorovali stav vody. Působení dobrovolníků si pochvaluje. „Jejich činnost je pro nás velmi cenná," řekl. Kromě „hasičských povinností" se podílejí i na společenském životě v obci, pořádají například masopust nebo kroužky pro děti.

Činnost dobrovolných platí městské části, které dostávají příspěvky od magistrátu. Ten také platí například výměnu hasičské techniky.

Do působení „dobrovolníků" někdy zasahuje také politika. Suchdolští hasiči se tak například museli v minulosti za doby primátorování Pavla Béma vypořádat s nelibostí, do které vedení městské části upadlo kvůli odmítání okruhu kolem Prahy. Třeba hasičské auto, které již bylo vybaveno pro potřeby suchdolských hasičů a byl na něj už nastříkán i jejich znak, bylo nakonec přiděleno jinému sboru.