Přesto však vedení radnic musí začít řešit větší množství dětí ve školách a připravovat se na nutnost rozšiřování kapacit, která pravděpodobně časem přijde.

Během prázdnin také městské části investovaly do rekonstrukce škol a školek a některé připravily pro děti v letošním roce různé projekty, otevírají například přípravné třídy. Postupně roste také počet soukromých škol často pracujících s alternativními přístupy k výuce. „Stále u nás roste počet nových školáků. V Praze 7 došlo k navýšení dětí v prvních třídách o 379 žáků oproti minulému roku, tedy o třináct tříd," popsala poměrně výrazný nárůst radní Prahy 7 Silvie Kratochvílová.

Sedmička také letos podle jejích slov přispěla školám na jazykové vzdělávání a rozšiřování výuky jazyků. V základní škole na Ortenově náměstí se pak v prvních třídách spouští projekt nazvaný Začít spolu. Jeho cílem je nabídnout rodičům možnost alternativního vzdělávání. Rozšířeny byly dále přípravné třídy o dvě, v současnosti jich je tak na sedmičce pět. Přednostně pro ně byly vybrány děti s odkladem, zbytek tvoří předškoláci.

Obnovení uzavřené základní školy

Školáků přibývá i na pětce. „Vzroste nám počet prvních tříd o dvě. Budeme mít i dvě nové přípravné třídy. Podle zápisů předběžně odhadujeme, že bychom měli mít na území městské části přes 150 prvňáčků víc oproti loňskému roku. Je to však zatím jen předpoklad, uvidíme, kolik jich reálně nastoupí," uvedl předseda Školského výboru zastupitelstva Prahy 5 Martin Damašek. Na pětce letos dojde také k obnovení základní školy Pod Žvahovem v Hlubočepech, která byla původně uzavřena v roce 2004.

Poměrně výrazný nárůst prvňáčků letos předpokládají také na čtvrté městské části. „Celkový počet bude pravděpodobně 1477 dětí, které nastoupí do prvních tříd. Je to cca o 300 dětí více než loni," podotkl mluvčí radnice Jiří Bigas s tím, tak i tak bude kapacita škol naplněna pouze na necelých osmdesát procent. Čtyřka podle něj během prázdnin také investovala do škol a školek více než 115 milionů korun, v létě proběhla například největší výmalba škol v historii městské části.

Praha 4 bude letos testovat možnost dietního stravování, kterou zavádí nová vyhláška. Školní jídelny, které dosud připravovaly jídlo pro děti s dietními potřebami individuálně, od letošního února musí splňovat jasně definované parametry a spolupracovat s nutričními terapeuty.

„Praha 4 spustí na začátku nového školního roku pilotní projekt, jehož cílem je ověřit možnost zajištění dietního stravování dětí v základních a mateřských školách," uvedl Bigas s tím, že provoz jídelny v základní škole Plamínkové, kde bude projekt od úterý fungovat, následně městská část vyhodnotí a případně rozšíří i na další školy.

Omezení přijímání prvňáčků odjinud

Na Praze 11 museli omezit přijímání prvňáčků z jiných městských částí, i když děti z jedenáctky byly přijaty všechny. V budoucnu chce vedení městské části řešit případný nedostatek míst například rušením tříd základních škol, které jsou nyní umístěny v základkách, případně rekonstrukcí v současnosti pronajímané budovy bývalé základní školy.

„Počty dětí jsou na Praze 11 dlouhodobě sledovány a vzhledem k situaci je využívání kapacit mateřských a základních škol plánováno," řekl mluvčí Miroslav Dvořák. Doplnil, že letošní novinkou je otevření čtyř přípravných tříd pro až šedesát dětí, u kterých je předpoklad, že zařazení do tříd vyrovná jejich vývoj.

Více dětí zaznamenávají i v centru města. „Počty žáků na základních školách stoupají, stoupají i počty žáků s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 1 a v této souvislosti počítáme s navyšováním kapacit," sdělila radní Prahy 1 pro oblast školství Eva Špačková.

Pro letošní rok radnice jedničky navýšila kapacitu v základní škole s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Vodičkova o padesát žáků. Tento rok by také měla vzniknout půdní vestavba v základní škole náměstí Curieových, kde jsou plánovány nové třídy a multifunkční prostory pro zájmové aktivity.

Na Zličíně další škola schází

Problémy s nedostatkem míst ve školách řeší některé městské části na kraji města, kde díky pokračující výstavbě roste počet lidí s dětmi a současné kapacity škol přestávají stačit, případně nedostačují dlouhodobě. To je případ například Zličína. „Máme jen první stupeň základní školy o pěti třídách s celkovým počtem 105 dětí, která je vytvořena z části mateřské školy, čemuž také odpovídají školní prostory," sdělila zličínská starostka Marta Koropecká. 

Situace v městské části je podle ní z hlediska základního školství zoufalá. „Městská část má nyní přes šest tisíc obyvatel trvale hlášených k pobytu a nejméně čtyři tisíce nehlášených. Naše situace je bezvýchodná," doplnila. S ohledem na novou rezidenční výstavbu je podle Koropecké nutné, aby na Zličíně vznikla nová škola. O projektu se mluví už od roku 2009, kdy dostalo vedení Zličína od pražských radních zadáno, aby pro objekt zajistilo pozemek, projektovou dokumentaci a stavební povolení.

Od té doby se však podle starostky nic nedělo, a to až do minulého týdne, kdy rada města vydala usnesení, ve kterém deficit školy na Zličíně uznává. „Rada uložila radní Ireně Ropkové rozpracovat záměr řešení tohoto deficitu a záměr na realizaci této akce předložit do jednání rady v termínu do 31. října," vysvětlila Koropecká s tím, že doufá, že současné vedení magistrátu konečně problém vyřeší.

Soukromá vzdělávací zařízení

Na území hlavního města v letošním školním roce zahajují svoji činnost i soukromé základní školy. Jednou z nich je první univerzitní základka, kterou provozuje České vysoké učení technické a zaměřuje se na přírodní a technické vědy. „Zaměření na přírodní vědy a na techniku, spolupráce se studenty vysoké školy a návštěvy laboratoří," popsala lákadla školy její ředitelka Martina Hovorková. Škola v tomto roce do první třídy nabrala patnáct žáků, v dalších letech počítá s navyšováním kapacity a s rozšířením na druhý stupeň.

V Čakovicích letos začala fungovat také základní škola Livingston, která nabízí alternativní formu výuky vymezující se proti známkám a klasickému „biflování".

„Pedagogičtí pracovníci školy přistupují k dětem s respektem, chápou je jako individuální osobnosti. Výuka je vedena ve smysluplných celcích, učivo je propojeno do tematických bloků. Používáme slovní hodnocení, ve zpětné vazbě klademe důraz na možnosti dalšího vývoje. Ve třídě využíváme skupinové práce a moderní technologie," vysvětlila ředitelka Eva Dittrich Sanigová, čím se její škola liší od těch běžných. 

Do dvou tříd letos škola přijala celkem 27 dětí. Zájem byl podle Dittrich Sanigové poměrně velký, některé děti škola musela z různých důvodů i odmítnout.

Čtěte také: Ve Zličíně vyroste základní škola za 335 milionů korun