Radnice Prahy 1 se ocitla ve svízelné situaci. Musí řešit nezvyklý spor, zvláštní válku argumentů. Její zastupitel Jiří Láryš (ODS) dluží na nájemném za obecní 190metrový byt u Mánesa. Kolik přesně? Nikdo přesně neví. Tedy zatím. Deník má však informaci, že by mohlo jít až o jeden milion korun.

Láryš, který nedávno odstoupil z pozice předsedy dopravní komise, kvůli podezření z řízení pod vlivem návykové látky, však výši částky odmítá, stejně jako slovo pohledávka. „Nějaký dluh vůči městské části Praha 1 Jiří Láryš jako minulý nájemce bytu má. To je evidentní,“ řekl starosta první městské části Filip Dvořák (ODS). „Nezpochybňuji, že jsem částku milion taky slyšel, ale není to číslo zjištěné na základě hlubší analýzy, a není to číslo konečné. Neříkám, že takové být nemůže, ale zase může být výrazně nižší. Vyšší však už určitě ne. Odkazuji se na svůj zdroj, který k tomu dospěl hlubší matematikou,“ řekl Dvořák.

Na tyto argumenty Jiří Láryš reagoval slovy: „Nejsem dlužník, jde o pohledávku v uvozovkách.“

Zajímavé je, že Láryš byt, kde měl i s poplatky platit 49 tisíc korun měsíčně, nikdy neobýval! „I moje informace říkají, že ho neužíval ani den,“ divil se Dvořák. Chtělo by se říct – netradiční jednání, jež vede k úvahám o spekulantství s následnou privatizací. „Ten byt ale nebyl nikdy zařazen do privatizace,“ bránil se Láryš.

Hezký byt, ale nevyhovoval

Důvod je podle jeho slov naprosto jiný. Láryš v dubnu 2006 vyhrál výběrové řízení na obecní byt kategorie A1 s pětiletou smlouvou. „Vše vypadalo bezvadně, byt měl být po rekonstrukci. Chtěl jsem víc prostoru pro rodinu, chystal jsem se tedy nemovitost převzít. Jenže – veškeré sítě se ukázaly jako nefunkční. Nebyla tam voda, elektřina, plyn. Nefungovalo nic. Když jsem si tam chtěl zapojit lampu, revizní technik řekl: To nejde. Ten barák může vyhořet,“ řekl zastupitel. „Bylo mi ale přislíbeno, že město dá byt do pořádku. V dobré víře jsem tedy městské části platil nájemné.“
To se podle Láryše dělo rok a půl, tedy do roku 2007. „Ale jelikož se ani pak nic nedělo, dohodli jsme se, že přestanu nájem platit, a pak to dořešíme. Jenže zase se nic nedělo.“

Dohoda s minulým zastupitelstvem však evidentně neproběhla. Pohromám navíc nemělo být konce. Láryš totiž uvedl, že v červnu 2008 měl přijít Národní památkový ústav a s ním i verdikt, že budova obsahuje historické komponenty a že bez jejich posvěcení se nebude rekonstruovat zhola nic. „V té době jsem řekl: sorry, ale za tohle už platit nájem nebudu.“

Jenže to už dluh u města rostl vinou penále. Městský úřad navíc žádné výjimky ani slevy na nájemném, které Láryš požadoval, nikdy neakceptoval.
To byla minulost. A co přítomnost?

Zastupitelé před měsícem rozhodli, že se nájemní smlouva vypoví, jenže je Jiří Láryš předešel svým návrhem na ukončení smlouvy dohodou.
„Zároveň ale ve svém návrhu dohody rozporoval kvalitu užívání bytu, takže se teď potýkáme s nejasnými momenty. Proto dosud neznáme přesnou částku, kterou Praze 1 dluží,“ uvedl starosta Dvořák.

Jasno by snad mělo být příští pondělí. „Nevím, co bude. Zbyla mi jen naděje…“ uzavřel Láryš.