Během dvou dnů bude 12 až 15 živých přenosů z několika sálů, IKEM pořádá workshop ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce. Letošním hlavním hostem workshopu bude profesor Warren Jackman z Oklahoma City v USA, který v roce 1980 provedl vůbec první katetrizační ablaci na světě.

Srdeční arytmie jsou častým problémem pacientů ve vyspělých zemích, včetně Česka. Nejčastější arytmií je fibrilace (chvění) síní, která postihuje jedno až dvě procenta lidí. Do roku 2030 se čeká zdvojnásobení tohoto počtu. Podobně se zvyšuje i výskyt arytmií komor po infarktu.

„Představena bude moderní gama-kamera, která umožňuje zobrazit nervové pleteně kolem srdce a navigovat jejich cílenou ablaci (zničení). To je přístup, který by měl zlepšit výsledky léčby fibrilace síní a který se nyní testuje na několika pracovištích," vysvětlil Kautzner.

Zahraniční host

Další novou metodou, na kterou se pražský workshop zaměří, je odstranění arytmie, navigované na dálku pomocí elektromagnetického systému, jenž byl nově instalován na Homolce.

„Jsme jedním ze tří světových center, kde se systém s názvem CGCI testuje. S ohledem na náročnost výkonu jej bude spolu s našimi odborníky provádět host ze zahraničí, profesor Jose Merino z Madridu, který má s tímto způsobem odstranění arytmií největší zkušenosti na světě," doplnil primář kardiologie na Homolce profesor Petr Neužil.

Na programu jsou i dva přenosy z Lipska v Německu, oba povede budoucí prezident Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) profesor Gerhard Hindricks. Při jednom bude představen nový mapovací systém Thythmia, který umožňuje rychlé spojení mapy srdečních síní a přesné automatické zmapování toho, jak se šíří srdcem elektrický vzruch.