Městský soud v Praze zamítl všech 15 stížností, které obdržel kvůli říjnovým volbám. V úterý nevyhověl posledním dvěma návrhům na neplatnost hlasování. Jeden se týkal voleb do třinácté městské části, druhý zpochybňoval hlasování do zastupitelstva hlavního města a Prahy 12. Soud svá rozhodnutí zveřejnil na úřední desce.

Trestní oznámení

Zneplatnit volby ve dvanáctém obvodě požadovala po soudu členka volební komise. Podle ní nesouhlasil počet skutečně vydaných obálek v jejím okrsku s číslem, které bylo následně uvedeno na dokumentu s výsledky. Protokol podepsala, protože si prý nesrovnalost uvědomila až později. Kvůli rozdílu podala členka komise i trestní oznámení.

Podle soudního usnesení však žena nedoložila, jak zjistila, kolik bylo vydáno obálek. „Není tedy zřejmé, odkud tento údaj pochází a jaká je jeho relevance,“ uvedl soud. Navrhovatelka navíc podle něj v trestním oznámení napsala, že se pouze „domnívá“, že komise vydala 383 prázdných obálek namísto 400. Zároveň mohla odepřít svůj podpis na protokolu.

Volební kampaň

Ve stížnosti na volby v Praze 13 navrhovatel tvrdil, že řádný průběh hlasování ovlivnila nečestná a nepoctivá volební kampaň. Jeho příteli totiž podle něj do poštovní schránky někdo hodil letáky s logem TOP 09, na kterých však byly vytištěny informace, jež odporovaly volebnímu programu strany. Z nedaleko zaparkovaného auta označeného nápisem TOP 09 pak podle něj kdosi megafonem hlásil, že strana zpoplatní parkoviště a zastaví privatizaci. Podle něj tak „byli voliči tímto jednáním uvedeni v omyl, byla poškozena jejich práva na možnost svobodně se rozhodovat na základě objektivních informací“.

Soud stížnost na hlasování zamítl zejména proto, že navrhovatel ani jeho přátelé, které chtěl předvolat jako svědky, na základě letáků pravděpodobně nevolili jinak, než měli původně v úmyslu. Možné nepoctivé a nečestné jednání v rámci volební kampaně je pak podle soudu důvodem pro neplatnost voleb pouze tehdy, když by bylo tak intenzivní, že by bylo schopno ovlivnit výsledky voleb. „Navrhovatelem popsané jednání takovou intenzitu a míru nátlaku neprokazuje,“ uvedl městský soud.

Patnáct stížností

Pražský městský soud obdržel celkem 15 stížností na volby. Nejvíce se jich týkalo volebního klání v Praze 1 a voleb do zastupitelstva hlavního města.

Jednotlivci i politické strany mohli podat stížnost na neplatnost voleb, na neplatnost hlasování nebo na neplatnost volby kandidáta. V prvních dvou případech může soud nařídit opakování voleb, při neplatnosti volby kandidáta se na jeho místo posouvá následující kandidát.

Už před týdnem soud zamítl žalobu Strany zelených, SNK ED a VV a volby do pražského zastupitelstva jsou tak platné. Žalujícím stranám vadilo rozdělení Prahy do sedmi volebních obvodů, které je to údajně poškodilo. Více čtěte ZDE.