V jakém režimu se bude dál jezdit po Pražském okruhu kolem Jesenice – a bude se jezdit vůbec? Tyhle otázky budily rozruch před necelým rokem. Média přetřásala, zda dálnici D0 nehrozí dočasné uzavření.

Nejvyšší správní soud, který se v souvislosti s povolením zkušebního provozu zabýval kasační stížností obcí Herink, Modletice, Dobřejovice a jednoho občanského sdružení, totiž konstatoval, že více než tříletý zkušební režim je u silničních staveb příliš dlouhý – má totiž sloužit k ověření vlastností díla a ne k odstraňování nedodělků. A právě o nich se v souvislosti s okruhem hovořilo: konkrétně o chybějících protihlukových bariérách. 

To, že slova o požadavku na zavírání okruhu a o převedení provozu na Jižní spojku byla použita jen v nadsázce, Deníku posléze potvrdila Renáta Voláková z uskupení Zelená pro Jesenici. Šlo prý o to upoutat pozornost; „dostat do televize“ stížnosti lidí z okolí na hluk. Včetně požadavků na budování protihlukových stěn – a než budou hotovy, na omezení rychlosti jízdy v blízkosti zástavby na 60 km/h.

Na zkoušku i napřesrok

Deník ovšem zjistil, že nad budoucností Pražského okruhu opravdu visí otazník. Zkušební provoz stavby Silniční okruh kolem Prahy 512 (tedy úseku Jesenice–Vestec) byl totiž povolen jen do 30. června. Co bude dál? Nyní je jasno: zkušební režim platí dál. Deníku to potvrdil Tomáš Neřold z ministerstva dopravy. „Ministerstvo jakožto stavební úřad pro dálnice 19. června nařídilo na této části Pražského okruhu zkušební provoz, který bude platit do konce roku 2018," konstatoval.

Jde o budoucí hluk

Již v lednu požádalo o kolaudaci daného úseku Ředitelství silnic a dálnic v roli stavebníka-investora. Rozjelo se řízení, v rámci kterého se vyjadřují četné instituce. „Stanoviska všech úřadů byla souhlasná – kromě Krajské hygienické stanice Středočeského kraje," uvedl Neřold. To včera Deníku potvrdila Dana Šalamunová z hygienické stanice.

Nesouhlasné stanovisko pro úsek 512 bylo podle ní vydáno „z důvodu dosud nedoložených výsledků hodnocení hluku z provozu předmětné komunikace pro současný stav a stav po zprovoznění dálnice D3 a silnice 511"; stavbou 511 se rozumí zamýšlená část Pražského okruhu v úseku dálnice D1–Běchovice (tedy vlastně propojení D1 s dálnicemi D11 a D10). Neřold nicméně uvedl, že proti současné úrovni hluku hygiena nic nenamítala – měla však výhrady k předpokládané úrovni hluku v roce 2025 (což je očekávaný termín zprovoznění středočeské D3 a stavby 511).
Výhrady hygieniků, jak zdůraznila Šalamunová, se týkají pouze úseku Jesenice–Vestec.

„U ostatních úseků Pražského okruhu byla námi požadovaná protihluková opatření realizována," konstatovala. Podle Neřolda se situace brzy změní i tam, kde nyní hygienici nesouhlasili: Ředitelství silnic a dálnic dostaví protihlukové stěny pro výhledový stav v roce 2025 a znovu požádá o kolaudaci.
Ke steskům lidí z okolí Neřold poznamenal, že dokončená část D0 Jesenice–Vestec dnes splňuje hlukové limity i bez omezení rychlosti. „Doplňují se pouze opatření pro budoucí provoz na silničním okruhu kolem Prahy, kdy jsou odhadované větší počty vozidel," konstatoval.