1/2

Jak vypadá běžný pracovní den nočního starosty?
Přestože název mé pozice může implikovat práci v noci, tak pracuji ve dne. Každý den chodím do kanceláře na magistrátu a nejméně polovinu času strávím na schůzkách. Potkávám se s nejrůznějšími aktéry nočního života. Diskutujeme buď nad konkrétními problémy a možnostmi jejich řešení, nebo jde o informační schůzky, díky nimž si rozšiřuji obzory a poznávám nové lidi, kteří mají zase nápady ohledně mé agendy. Občas samozřejmě vyrážím do ulic i večer. Předpokladem mé pozice je i to, že znám noční život, rozumím mu, mám ho rád. Když je třeba řeč o Dlouhé třídě, tak musím znát tamní podniky, vědět jak to tam v noci vypadá, o čem je řeč. Ale pochopitelně nechodím po ulicích, abych tišil lidi.

Jak často vyrážíte na večerní obhlídky?
Minimálně jednou týdně. Máme teď ale malé dítě, takže je to trochu složitější. Nicméně díky této práci mám doma určitý argument, že bych měl pravidelně vyrážet obhlídnout hospody. Pochopitelně mě i nějací známí podezírají, že je to hlavní důvod, proč jsem tuto pracovní nabídku přijal. Samozřejmě to tak není (smích).

Řekl jste, že řešíte problémy. Na jaké například narážíte v poslední době?
Znovu se intenzivně diskutuje o situaci v Dlouhé třídě a okolí. Jsou tam koncentrované všechny negativní jevy, které se pojí s nočním životem a turismem, který je na něj nabalený. Je tam na malém prostoru spousta klubů, ale zároveň tam pořád bydlí dost lidí. Čili tam vzniká spousta třecích ploch. V současnosti intenzivně komunikujeme jak s radnicí Prahy 1, tak s provozovateli klubů. Společně připravujeme nějaká opatření, která bychom tam rádi zavedli v nejbližších týdnech - s cílem zlepšit tu situaci.

Jan Štern
Narodil se 1. 11. 1983 v Praze.
Vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor estetika.
Jako spoluzakladatel a provozovatel kulturních center Containall a Stalin má dlouhodobou zkušenost s kulturními akcemi.
Zároveň má zkušenosti ze státní správy, působil na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Je ženatý a má syna.

Bude tam nějaká nová regulace?
Analyzovali jsme i na základě debat s místními obyvateli hlavní zdroje těch negativních jevů. Jedním problémem, který místní trápí, je určitě doprava. Hlavně v letní sezóně je ruch z taxíků a dalších aut dopravujících návštěvníky klubů prakticky nepřetržitý. Navíc jsou tam davy lidí na ulici a proto dochází k různým konfliktům. Řidiči na ty lidi pořvávají, troubí, hraje jim z oken hudba a podobně. Poměrně velký hluk dělá už samotná jízda po kočičích hlavách. Tenhle hluk se v úzké ulici drží a odráží od domů. Řešíme proto s Prahou 1 možnost, jak tu oblast uzavřít v noci pro auta a dopravu odklonit. Samozřejmě s výjimkou rezidentů. Myslíme si, že by to mohlo přinést výraznou úlevu. Něco podobného už před časem připravovali na jedničce vzhledem k bezpečnosti, v rámci protiteroristických opatření. Teď by to šlo jen lehce poupravit a samozřejmě ve spolupráci s policií zavést. Nejdřív ale půjde jen o měkká opatření formou značek. Až po vyhodnocení této fáze by přišly ke slovu fyzické bariéry v podobě „zajíždějících sloupků“. Základ vlastní práce v této problematice ale vidím v jednání s kluby. A tam také došlo k posunu.

Co jste s nimi dohodli?
Významná část těch podniků se sdružila do skupiny, která si říká Soho Prague. To já velmi vítám, protože je důležité, že v nich teď máme jasného partnera pro jednání a hledání zlepšení. Bavíme se s nimi o tom, co mohou udělat oni jako provozovatelé a majitelé klubů. Sami přišli s návrhem opatření, která by se dala udělat. Zaměřují se hlavně na lidi, kteří přecházejí mezi kluby nebo postávají a kouří na ulici. V úvaze je například i posílení soukromých ochranek těch podniků. Podrobnosti k tomu představíme nejspíš příští týden.

Ale problémy v Dlouhé přeci nejsou žádnou novinkou…
Já tam ovšem pozoruji v posledních letech zhoršení. Jednak to podle mě souvisí s protikuřáckým zákonem, který obecně vedl k většímu rušení nočního klidu. Druhá věc je pak nárůst Airbnb a sdíleného ubytování, které jsou také soustředěné v této oblasti. Spousta turistů tam bydlí v bytech, odkud vyrážejí do klubů. Samozřejmě je ale Dlouhá už roky centrem zábavy včetně různých turistických rozluček se svobodou nebo „pubcrawls“ a podobně. My o tom víme a zároveň si uvědomujeme, že je obtížné s tím něco dělat. Snažíme se to teď řešit cestami, které se podle mě dosud moc nezkoušely. A snažíme se víc komunikovat s kluby. Jejich vtáhnutí do hry může být klíčem k řešení problému. Chtěl bych s nimi pracovat jako s partnerem, který může pomoct. Přestože mají z nočního života zisk, tak vnímají i všechny ty negativní jevy.

Dá se váš hlavní úkol shrnout do snahy o zklidnění ruchu, který vytvářejí popíjející turisté v konkrétních lokalitách uvnitř centra Prahy?
Je to asi nejpalčivější a nejpatrnější problém. Proto se ho také hned po zavedení pozice nočního starosty intenzivně chopila média.

arrow_left Předchozí
1/2
Další arrow_right