Oslavy začaly v 10 hodin dopoledne, kdy arcibiskup v bazilice svatého Jiří požehnal palmovým ratolestem. Následoval liturgický průvod do katedrály svatého Víta i se zmíněným chlapcem na oslíku. V katedrále pak pokračovala mše celebrovaná arcibiskupem Graubnerem. V rámci Květné neděle se pak konají od 17 hodin takzvané zpívané nešpory.

Liturgický průvod s oslíkem na Květnou neděli od baziliky sv. Jiří. | Video: Deník/Radek Cihla

Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku. Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.