Problémy s jehličnany letos zaznamenali například 
v Praze 11. Situaci tam monitoruje odbor životního prostředí, který rovněž zajišťuje odborné ošetření postižených dřevin. „Odbor životního prostředí věří, že se díky prováděným opatřením podaří rozsáhlý výskyt mšic eliminovat a napadené stromy v co největší míře zachovat,“ uvedl 
k tomu Michal Vyskočil z oddělení ochrany přírody městské části.

Mšice se objevily mimo jiné i na druhé a šesté městské části. Naopak v Praze 10 letos problémy se škůdci nezaznamenali a příliš je nemuseli řešit ani v minulosti. „Celkově se škůdci vyskytují jen sporadicky a není nutno provádět velké ochranné zákroky k jejich ošetření. Dřeviny jsou schopny bránit se samy bez naší pomoci,“ uvedl Michal Petřík z oddělení městské zeleně.

Takto plošné napadení škůdcem je v Praze poměrně výjimečné, ale i ve zbytku republiky je současný stav nevídaný. „Letošní situace 
je z hlediska biologie smrků de facto nová věc,“ uvedl k tomu Josef Mertelík z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

Smrky podle něj mají z velké části dobrou šanci na přežití, pokud se k oslabení mšicemi nepřidají například výrazná horka či teplotní výkyvy. „Pokud nedojde k dalšímu zlomu, například obrovským teplotám nebo velkému kolísání teplot v zimě, tak většina smrků zregeneruje. Během příštího roku by to měly dohnat,“ vysvětlil.

Málo vláhy, škůdci a vandalové

V podmínkách větších měst, jako je Praha, se podle Mertelíka musí stromy vyrovnávat s řadou specifických problémů. „Rizikovými faktory jsou například zanedbaná péče, deriváty ropy související s dopravou, zasolení nebo zpevňování a zvyšování povrchů, které akumulují teplo,“ uvedl. Řada z těchto faktorů se podle něj neprojeví ihned a pokud nedojde k opravdu silnému zásahu, strom začne chřadnout v horizontu několika let.

Podle vedoucího oddělení péče o zeleň pražského magistrátu Dana Frantíka můžou mít pražské stromy problém získat dostatek vody, a to právě kvůli velkým plochám zpevněných povrchů. „Řada stromů má omezený přístup 
k vláze a tím jsou oslabované 
a snáze podléhají houbovým nebo hmyzím škůdcům,“ uvedl. Právě to je podle něj i případ mšic na smrku stříbrném.

Celkově jsou však podle něj dřeviny v Praze poměrně zdravé, což je dáno i tím, 
že se v hlavním městě nevyskytují velké monokultury. „Zdravotní stav stromů v Praze nevybočuje z celorepublikového průměru, s ohledem na velmi pestrou dřevinnou skladbu je stav relativně dobrý a stabilizovaný,“ uvedl. Výjimku tvoří některé méně zastoupené druhy, například borovice černé. „V posledních zhruba deseti letech začaly silně prosychat, stejně jako jasanové porosty, což 
je ovšem celoevropský problém,“ doplnil.

Nedostatek vody rozhodně nepředstavoval problém 
za povodní před dvěma lety, 
ze kterých se pražský stromový porost stále vzpamatovává. 
To se týká například Stromovky. „Při větší síle větru dochází často k poškození dříve zaplavených jedinců, nyní často napadených houbami,“ řekl mluvčí pražských lesů Petra Fišerová. Doplnila, 
že pražští lesníci se potýkají také s vandaly či zejména 
v letních měsících s rizikem požárů.

Často pouze estetická stránka

Škůdci, kteří se v Praze mohou vyskytovat, často postihují pouze estetickou stránku a přežití stromu neohrožují. „Jedná se například o obaleč dubový nebo klíněnku na jírovcích,“ říká Frantík. Larvy těchto motýlů požírají listy napadeného dubu nebo kaštanu, což na ulici nebo v parcích působí nevzhledně.

Klíněnku za hlavního pražského škůdce stromů označují i městské části. „Kromě mšic představuje problém klíněnka jírovcová. Listí, ve kterém se nacházejí kukly klíněnky, se pravidelně shrabuje a odváží na spalovnu, čímž se zabraňuje vzniku další generace,“ uvedl mluvčí Prahy 
7 Martin Vokuš.

Podobně řeší problém 
s tímto škůdcem i na Praze 11. Tam museli před několika lety navíc kácet i borovice. „V roce 2011 došlo ke kácení značného počtu borovic na území Prahy 11 z důvodu výskytu houbového patogenu Diplodia pinea, která se začíná opět objevovat,“ popsal Vyskočil. Předloni podle něj také zaznamenali větší výskyt houby, napadající vrby.

Čtěte také: Přemnožené mšice ničí vyprahlé pražské lesy