Za rozmanitou přírodou není nutné jezdit na druhý konec světa. Řadu pozoruhodných míst, rostlin a živočichů má většina z nás doslova „za barákem“. Právě proto se vždy 2. červnový týden koná pod hlavičkou Setkání s přírodou po celé republice řada zajímavých vycházek. Tři z nich připravil i pražský Dům ochránců přírody.

Na první vycházku můžete vyrazit už dnes. Od 17.30 hodin se koná Setkání s tajemstvími Vinořského parku. Jde o podvečerní procházku na severovýchodním okraji Prahy. Sraz bude o půl šesté na autobusové zastávce Vinořský hřbitov ve směru z Prahy ven.

Vinořský park je místem, kde se po staletí potkává člověk s přírodou. Dnes „divočina“ ukrývá stopy prastarého hradiště, umělé jeskyně, pozoruhodnou skalní studánku, pozůstatky zámeckého parku či tajemná kamenná sedátka. „Kromě toho se při exkurzi podíváme, co na místě aktuálně kvete, případně poletuje, a popovídáme si o neustále se měnící krajině a její ochraně,“ vysvětlil Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody.

Hned následujícího rána, ve středu 13. června se můžete vydat na Setkání s přírodou na Slatině. Retenční nádrž Slatina nedaleko Dubče ve východní části Prahy je jednou z nejlepších ornitologických lokalit v Praze.

Dají se v ní tak pozorovat potápky, poláci, motáci, rákosníci, vlaštovky či pěnice. „A pokud budeme mít velké štěstí, můžeme se setkat s velmi vzácnými obyvateli nádrže – bukáčkem malým nebo volavkou červenou. Sraz je v 6 hodin ráno na parkovišti u retenční nádrže nebo v 5.30 na zastávce MHD Dolnoměcholupská,“ doplnil Moravec.

Ve čtvrtek ochránci přírody zamíří na opačný konec Prahy. A to na Setkání s ťuhýkem, které vás zavede do Radotínského údolí. Dozvíte se třeba, proč se říká ťuhýkovi pták napichovák či si projdete část stepí v Radotínském údolí.

„Zkusíme najít nejen ťuhýka, ale i krásné motýly a jiná zvířata vázané na stepi. Povíme si, proč jsou stepi tak vzácné, proč jich máme málo a proč jsou tak důležité,“ vysvětlil člen Českého svazu ochránců přírody. První sraz na autobusové zastávce Maškův mlýn bude v 16.15, druhá exkurze pak začne v 18.15. Pokud se na vycházky vydáte, nezapomeňte si vzít pevnou obuv, dalekohled, fotoaparát a případně svačinu.