Zatímco v Krči se místní rozhodli pro diplomatickou cestu, v Hlubočepech vytvořili zátarasy z vlaků. Na mnoha místech se obyvatelé chopili lopat a vykopávali zbraně, které ukryli v zemi ještě před vypuknutím války.

Kapitulaci Němců zhatila policie

Na území Prahy 4, konkrétně v Krči, se během povstání bojovalo hlavně o pivovar Pragovar, kde měli Němci silnou posádku. Aby nedošlo ke ztrátě dalších životů na straně povstalců, rozhodl se hasič Alois Papírník starší k riskantnímu kroku: začít vyjednávat.

Málem by došlo k německé kapitulaci, jeho úsilí ale zhatil zákrok branické policie. „Pan poručík se hnal se svými jízdními policajty na Pragovar šturmem, mávaje šavličkou, patrně jak byl zvyklý rozhánět za první republiky demonstranty. Samozřejmě, že byli krvavě odraženi,“ vzpomínal jeho syn.

V Hlubočepech pomohli vlasovci

Nebezpečná situace nastala také v Hlubočepech. Byl sem veden německý útok s cílem prorazit na Smíchov. Obyvatelé Hlubočep dělali, co mohli, aby Němce zastavili. Například na vlakovém nádraží Hlubočepy zaměstnanci drah vytvořili zátaras z vagonů a měli také připravených několik lokomotiv, které chtěli bez obsluhy vypustit na přijíždějící německá vozidla.

Kdyby se tehdy na jejich stranu nepostavili vlasovci, bylo by povstání zřejmě mnohem krvavější a možná i neúspěšné. Když bylo po všem, mnoho místních posílalo zprávy o statečnosti Vlasovců a prosilo Rudou armádu o milost pro bojovníky, kteří přišli Praze na pomoc v její nejtemnější hodince. Prosby ale nebyly vyslyšeny a většina Vlasovců skončila v sovětských pracovních táborech a gulazích.

Zbraně ukryté v zoo

Zatímco někteří obyvatelé Troje našli úkryt ve staré štole Pod Zakázankou, ostatní začali vykopávat zbraně ukryté po celou válku v zoologické zahradě. S nimi se pak zasloužili o uhájení Trojského mostu.

Na mostě tehdy vyrostlo přes 20 barikád, které odolaly tvrdému útoku nacistických jednotek, a dokonce i přímému dělovému nárazu. Na jejich počest byl most roku 1946 přejmenován na most Barikádníků. Ten již dnes nestojí, ale jeho nástupce, otevřený roku 1980, jméno zdědil.

Drama v Kobylisích

Také v Kobylisích vznikly improvizované barikády. Boje byly obzvláště kruté a jejich obránci se nakonec museli stáhnout. Čety SS pak chodily od domu k domu a popravovaly skutečné i domnělé povstalce.

Právě obyvatelé Kobylis ale spatřili jako první největší část Rudé armády, která tudy vstupovala do centra. Na tento moment upomíná žulový hranolovitý památník vztyčený 23. února 1948 v Ďáblické ulici.