V Praze najdete sto potoků a tři řeky. Jednou z nich je Rokytka. Ale tak nějak ji bereme jako potok. Protože jako řeka nic moc, ale jako potok je ze všech nejdelší. Pramení u Říčan a pojmenovali ji prý podle staroslovanského výrazu pro vrbu. A vrby její tok lemují dodnes.

Příroda pomáhá chránit před povodní

K nejvýznamnější regulaci Rokytky došlo na začátku 20.století. Tok byl napřímen, koryto prohloubeno a opevněno od Libně po Hloubětín. Další regulace proběhla v 70. letech minulého století. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy se teď snaží tyto zásahy napravit.

V Hloubětíně a Hrdlořezích se vrátí do své přirozené trasy a vzniknou na ní opět meandry. Úprava koryta se týká úseku nad Hořejším rybníkem v Hloubětíně. Kromě obnovení meandrů bude v některých místech rozšířeno koryto a vytvořeny říční nivy. Na břehy se vrátí zeleň.

V rámci protipovodňových opatření už byly některé potoky vráceny do původního stavu a další na své oživení čekají.