„K tomu, aby veřejná prostranství fungovala jako celek, je třeba zvolit jednotný přístup a navrhnout nová řešení. Ta jsme se rozhodli hledat prostřednictvím soutěže. A i když je to způsob nejtěžší, je to podle mého názoru ta nejsprávnější cesta,” řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který má Pražskou tržnici na starosti.

V mezinárodní konkurenci uspěli Češi

Výsledky otevřené mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže na řešení veřejných prostor celého areálu tržnice, kterou Praha vyhlásila v polovině loňského roku, jsou známy od 13. dubna. Její vítěz, pražské Studio Perspektiv, se svým návrhem uspělo v konkurenci prací osmnácti studií z devíti zemí světa.

„Veřejné prostory Pražské tržnice jsme navrhovali tak, aby zůstalo zachováno její lidské měřítko a struktura areálu byla dobře čitelná. Plochy členíme pomocí různorodé dlažby a drobných detailů, ploty pak omezujeme na nezbytné provozní minimum, čímž areál otevíráme celému městu. Klíčovým tématem pro nás bylo doplnění stromů, místu dáváme i novou identitu, a to včetně systému mobilního mobiliáře navrženého na míru. Věříme, že také díky tomu Pražská tržnice získá na atraktivitě a bude lákat návštěvníky nejen z Prahy,” přiblížil budoucí podobu areálu Martin Stára ze Studia Perspektiv.

„Vítězný návrh, který vzešel z dvoukolové anonymní soutěže, naplnil všechna naše očekávání a já nepochybuji o tom, že si do proměněné tržnice po celý rok najdou cestu za nákupy, zábavou, odpočinkem či gastronomií všechny věkové i příjmové skupiny,” uvedl Vyhnánek.

Na návrhu Studia Perspektiv mezinárodní porota ocenila jasný přístup k řešení, a to nejen v otázce krajinářství, ale i v práci s aktuálními tématy, k nimž patří změna klimatu či fenomén tepelného ostrova. Studie, u níž jury vyzdvihla i využití pestré palety vhodně zvolených rostlin, počítá se vznikem náměstí u objektu bývalé vodárenské věže a novými dětskými hřišti. Důležitou změnou bude i snazší propojení areálu tržnice s okolím, a to díky novým vstupům.

“Pražská tržnice je velice důležitým prostorem pro celou vnitřní část města. Nové řešení místo výrazně zkultivuje, oživí a přinese mu i nové funkce,” dodala Štěpánka Šmídová, členka poroty.

Běh na dlouhou trať

Proměna veřejných prostranství nezačne hned – jenom projekční práce zaberou zhruba tři roky. První část tržnice by se tak v nové podobě mohla veřejnosti představit přibližně v roce 2027, dokončení proměny všech veřejných prostor je podle Pavla Vyhnánka otázkou minimálně deseti let. „Aby zde v průběhu úprav nedocházelo k omezení provozu, budou práce probíhat po etapách. Při rozsáhlé a velmi náročné rekonstrukci inženýrských sítí, která celou tržnici čeká, budeme velký důraz klást i na koordinaci s akcemi zde probíhajícími,” vysvětlil Vyhnánek.

Na výstavu do CAMPu i budovy bývalé Burzy

Představu o tom, jak se podařilo vítězi soutěže naplnit zadání, je možné si udělat v Centru architektury a městského plánování (CAMP) ve čtvrtek 21. dubna večer, kdy zde vítězný projekt představí náměstek primátora Pavel Vyhnánek, předsedkyně poroty Gabu Haindl, předseda představenstva městské společnosti spravující Pražskou tržnici Tomáš Hübl a zástupci vítězného architektonického studia.

A až do konce června si lze návrhy prohlédnout i přímo v Pražské tržnici, konkrétně v památkově chráněné neorenesanční budově označené číslem 4. Ta kdysi bývala finančním a společenským centrem Pražské tržnice, sídlila zde Dobytčí a masná pokladna a také hostinec. I této budově, která je po dobu konání výstavy pro veřejnost otevřena denně kromě neděle, chce Praha vrátit zašlou slávu.