Praha je obklopena prstencem lánů, které postupně procházejí změnami, aby hospodaření na nich bylo šetrnější k životnímu prostředí. Rozčleňováním velkých lánů vznikají meze a polní cesty. Vysazují se aleje a mění se osevní postupy. Letos poprvé se také do sklizně vypěstovaných plodin zapojily školy, dětské domovy, domovy pro seniory a další zařízení.

„Prostřednictvím našeho odboru ochrany prostředí jsme na zkoušku zasadili na poli u Dolních Počernic dýně a cukety. Urodilo se jich tolik, že jsme je nabídli ke sklizni a ke zpracování školám, dětským domovům ale i domovům pro seniory, které je zpracovaly na různá jídla či dekorace,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Jídlo nevzniká v supermarketu

Na ploše půl hektaru se podařilo pilotně vypěstovat víc než 700 kusů dýní a cuket. Bez zajímavosti není skutečnost, že veškeré plody byly vypěstovány bez použití jakékoliv chemie, hnojiv nebo umělé zálivky. 

„Jde také o skvělou ukázku ekologické výchovy. Žáci si lépe uvědomí, že jídlo se nerodí na pultech v supermarketu, ale na polích, a proto se musíme o naši krajinu řádně starat,“ dodává náměstek Hlubuček. Praha hodlá tento projekt v příštím roce rozšířit a zapojit do něj více škol a dalších zařízení.