Tresty se ale nevztahují na společnosti, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na burze. „Tuhle výjimku si vylobboval ČEZ. A Pražská plynárenská se pod ní díky prodeji dluhopisů, obchodovatelných na burze, schovala také,“ upozornil Zábranský a připomněl, že povinnost zveřejňovat smlouvy pro městské firmy platila už od poloviny roku 2016.

Firma se snaží financovat vlastní chod

„Pražská plynárenská ovšem smlouvy nezveřejňovala a porušovala tak zákon. Sankce v podobě neúčinnosti smlouvy kvůli jejímu nezveřejnění ale začaly platit až po roce, čehož firma využívala,“ uvedl Zábranský. Pražská plynárenská se tak podle něj vymanila z režimu protikorupčního zákona a „zlegalizovala svůj předtím nezákonný postup“.

 Podle plynařského koncernu byl ovšem prodej dluhopisů logický krok v době očekávaného růstu úrokových sazeb. Firma se prý kvůli němu v současnosti snaží financovat vlastní chod i jinými prostředky než úvěry. „Vzhledem k tomu, že Pražská plynárenská je zcela městskou společností a veškeré jí vyprodukované prostředky tak plynou do městského rozpočtu, je snaha o zajištění jejího maximálně efektivního financování logická a v konečném efektu v zájmu veřejnosti,“ uvedl mluvčí společnosti Miroslav Vránek.

Ochrana obchodního tajemství 

Ten oponuje i ve druhém bodě kritiky ze strany opozičních zastupitelů. Podnik podle něj záměrně zveřejňoval jen smlouvy se subjekty napojenými na veřejné rozpočty, tedy s těmi, kterých se také týká povinnost ukládat uzavřené transakce do registru smluv. „Pražská plynárenská se dlouhodobě pohybuje na vysoce konkurenčním energetickém trhu, přičemž na jeho další účastníky, naše konkurenty, se ustanovení zákona o registru smluv nijak nevztahují a nevztahovala, což samo o sobě Pražskou plynárenskou vůči nim značně znevýhodňovalo,“ dodává mluvčí Vránek.

Pražská plynárenská se tak prý snažila nezveřejňováním některých smluv chránit vlastní obchodní tajemství v souladu s výnosem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A podle Vránka zveřejnil plynárenský kolos v období od 1. července dodnes přes čtyři stovky smluv. Realita je ale taková, že všechny tyto smlouvy se ocitly v registru až po 30. červnu letošního roku a u všech bez výjimky zůstává skrytá zásadní položka – totiž cena.

Žádost o prověření postupů Pražské plynárenské

Ve většině případů jsou navíc začerněné i údaje o druhé straně kontraktu. Podle zastupitele Zábranského dávají argumenty Pražské plynárenské smysl pouze v případě smluv, které se týkají její hlavní činnosti – prodeje a distribuce plynu. Nikoliv ale u kontraktů o sponzoringu, PR nebo právních služeb či obchodech s majetkem. V takových případech má podle Zábranského veřejnost právo na informace. Piráti proto požádali radního pro majetek Karla Grabeina Procházku (ANO), aby prověřil postupy Pražské plynárenské a přiměl městskou firmu ke zveřejňování smluv i bez zákonné povinnosti. „Mám za to, že transparentnost městských firem je v zájmu všech Pražanů.

Nikdo nechceme, aby se opakovaly kauzy typu Spastic Handicap či všemožné tunely v Dopravním podniku. Pokud ze strany Pražské plynárenské nebylo vydání dluhopisů účelovým krokem k vymanění se z působnosti zákona o registru smluv, nebudou mít se zveřejňováním smluv jistě problém,“ zdůvodnil Zábranský svou žádost. Radní Procházka mu ale odpověděl doslovnou kopií komentáře mluvčího Pražské plynárenské.

 

Její audity má od roku 2011 na starosti globální společnost Pricewaterhousecoopers. „Doposud byl každý auditorský výrok bez výhrad,“ uvedl Václav Prýmek, partner auditorských služeb PwC ČR. Rada metropole tento týden přidělila letošní audit stejné společnosti. Kontrola hospodaření Pražské plynárenské za rok 2017 by měla být hotová v květnu příštího roku.