Některé jeho body ještě mají šanci dotáhnout do konce, většinu z nich však nikoliv. Jednoznačné je, že umí šetřit peníze. Podařilo se jim totiž snížit dluh Prahy v řádu miliard korun.
Dle opozice toho ale dosáhli na úkor investic. Je to patrné především v kapitole dopravy. Například se nepodařilo postavit žádnou novou tramvajovou trať. Příprava nové trasy metra D se posunula pouze schválením výkupu některých potřebných pozemků.

V celkovém hodnocení radním pomáhá i fakt, že řada bodů programového prohlášení je formulována natolik obecně, že nelze přesně určit, zda se jim je podařilo splnit, či nikoliv.
Typicky například „Koalice podpoří rozvoj vědy“. Body v přehledu níže jsou řazeny dle jednotlivých kapitol programového prohlášení a jsou formulovány tak jako v originálním dokumentu.

Infografika