Koncept Průmysl 4.0 odráží tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci, kdy se v současnosti díky digitalizaci byznys přesouvá na internet. Dodavatelé tak musejí být schopni pružně reagovat na měnící se poptávku zákazníků a s ohledem na ni velmi rychle přizpůsobit i svá výrobní zařízení a technologie.

Letectví a kosmonautika 

Druhý navazující magisterský obor Letectví a kosmonautika mohl v minulosti i přes svoji přitažlivost vzbuzovat v zájemcích pochyby, zda v něm najdou uplatnění.

Vzhledem k nedávné dohodě mezi GE Aviation CZ a českým státem o vytvoření vývojového centra a stavbě nového závodu na výrobu turbovrtulových motorů v České republice však nyní mají jeho absolventi zajímavé perspektivní zaměstnání jisté.

O absolventy je na trhu zájem 

Fakulta strojní ČVUT v Praze však nabízí i řadu dalších zajímavých oborů, mimo jiné také bakalářské studium jako začátek cesty k zajímavým magisterským oborům.

„O absolventy všech oborů na obou úrovních je přitom na pracovním trhu mimořádně velký zájem. Přihlásit se ke studiu je možné elektronicky do 16. 9. 2016 do 13.00 hodin," zdůraznil děkan fakulty Michael Valášek.

Čtěte také: Díky investici GE mohou být potřeba až tisíce odborníků