Předmětem architektonické soutěže je zpracování návrhu nového polyfunkčního domu, který by měl stát na dvou městských pozemcích mezi ulicemi V Botanice a Matoušova na Smíchově. Vzniknout by tam mělo zhruba padesát městských nájemních bytů a v přízemí maloobchodní prostory.

„Vyhlášení architektonické soutěže je přirozeným krokem při investiční přípravě projektu. S napětím očekáváme, jak si soutěžící poradí s poměrně náročnou výzvou, spočívající v integraci mnoha protichůdných potřeb a omezení,“ říká Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti (PDS).

CTPark Praha východ.
Přeplněné sklady: najít místo v logistických areálech kolem Prahy je problém

Zaslané žádosti s portfoliem referenčních zakázek bude hodnotit odborná porota, která z nich vybere pět týmů. Ty pak do konce letošního června zpracují soutěžní návrhy, které zhodnotí porota a určí jejich konečné pořadí. Výsledek architektonické soutěže by měl být znám v průběhu srpna.

Podle Petra Hlaváčka, prvního náměstka primátora hlavního města Prahy pro územní rozvoj, vyhlásí PDS v horizontu zhruba tří měsíců další architektonickou soutěž, a to na Bytový dům Vršovická. Ten by měl vyrůst na pozemku v sousedství stadionu Ďolíček a do této části Prahy 10 přinést 120 nájemních bytů. Spolu s projektem bytového domu koordinuje PDS ve spolupráci s desátou městskou částí rozvoj celého území, z pohledu řešení veřejných prostor, úpravy koryta Botiče nebo rekonstrukce stadionu Bohemians.

Menší projekty i bydlení pro stovky lidí

V portfoliu pozemků, s nimiž PDS nakládá, figurují jak rozlehlá území, na nichž jsou připravovány rozsáhlé urbanistické celky, tak menší pozemky určené pro menší výstavbu. Celkově jde o 12 lokalit napříč Prahou, kde se počítá s 56 investičními akcemi.

K největším rozvojovým oblastem se řadí území na ploše 18,5 hektaru v Dolních Počernicích, podél Českobrodské ulice nedaleko Štěrboholské spojky. Pro tuto lokalitu, která navazuje na stávající rezidenční zástavbu, připravuje PDS podklad pro rozvoj celého území, z něhož bude vycházet následná projektová příprava jednotlivých etap. V rámci celého projektu by tam mělo postupně v několika fázích vyrůst až 800 bytových jednotek v řadových domech.

Nové místní centrum, komerční plochy a více než dva tisíce bytů na patnáctihektarovém pozemku - to je projekt Nové Dvory, který bude stát nad stejnojmennou stanicí metra trasy D v Praze 4. Za sebou má veřejné projednávání podkladové studie pro změnu územního plánu, jež v první polovině roku projde připomínkovým řízením. Studii a podnět na změnu územního plánu iniciovalo město jako majoritní vlastník tamních pozemků s vědomím, že v lokalitě budoucí stanice metra Nové Dvory je nutné odpovídajícím způsobem využít veškerý ekonomický a rozvojový potenciál, který skýtá.

Kbelský projekt Albatros.
Přitažlivost Kbel: z kdysi středočeské obce se stala pražská rezidenční čtvrť

„Vzhledem k výši investice do nové linky metra je třeba na rozvoj této lokality pohlížet komplexně a plánovat ji jako plnohodnotné centrum s významným podílem služeb, administrativy, kultury, sportu a školství, samozřejmě s klíčovou funkcí bydlení,” uvedl Petr Hlaváček.

Trojici největších rozvojových území uzavírá Palmovka v Praze 8, kde se na ploše přes 10 hektarů počítá s výstavbou místního centra a zhruba 2300 byty. Územní studie Palmovky prošla veřejným projednáním letos v lednu. Po vypořádání připomínek a dalších projednáváních by se měla stát podkladem pro změnu územního plánu.