Ekologický spolek Arnika zveřejnil žebříčky největších producentů škodlivých látek v 18 kategoriích podle dat z Integrovaného registru znečišťování. Zentiva skončila čtvrtá ve skupině látek poškozujících ozonovou vrstvu.

Malešická spalovna zaujala stejnou pozici v kategorii dioxinů, vypuštěných do ovzduší nebo předaných v odpadech. Obě organizace však splňují zákonem předepsané limity.

Podle zpracovatele žebříčků Milana Havla se ekologická zátěž z malešické spalovny v minulých letech významně snížila. „Podepsala se na tom mimo jiné nová legislativa, která vedla k třídění baterií,“ vysvětlil Havel.

Průmysl je v Praze malým zdrojem škodlivin ve srovnání s dopravou. Zdroje a druhy znečištění v daném místě ukazuje mapová aplikace Arniky www.znecistovatele.cz.