Obavy „z vítězství developerské lobby" panují především v sídlištních aglomeracích. Za petiční akcí adresovanou magistrátu a Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) stojí mimo jiné Spolek občanských sdružení Jihozápadního města, nebo Hnutí pro Prahu 11. Jejich požadavek je jasný – co nejrychleji zrušit PSP. A zdá se, že bude alespoň částečně vyslyšen.

Stop do týdne

Ministryně Karla Šlechtová (za ANO) zřejmě ještě tento týden odešle magistrátu rozhodnutí o pozastavení platnosti PSP. Slovy Šlechtové jsou nezákonné a nevymahatelné. Před tímto krokem ale už dříve varoval například exprimátor a zadavatel PSP Tomáš Hudeček (nez., dříve TOP 09).

Užil při tom nápadně podobné argumenty, jako nyní odpůrci dokumentu. Pokud přestanou předpisy platit, stane se podle Hudečka například to, že billboardy budou moci být také 
v historickém centru, nebo že se na sídlištích zastavějí zelené plochy. Poukázal při tom na chaos, který by postihl Prahu 
v případě, že by se na základě rozhodnutí MMR musela nadále řídit obecnými vyhláškami a nařízeními. Podobně se vyjádřili také přední čeští architekti, či developeři.

Protichůdné zájmy, takřka totožné argumenty. Příznivci i odpůrci Pražských stavebních předpisů (PSP) shodně varují: hlavně na sídlištních perife-
riích může v dohledné době dojít k nepřijatelnému zahušťování zástavby. Jedni ovšem vidí možnou příčinu nebezpečí ve zrušení PSP, druzí v jejich trvající platnosti. Jedni žádají Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) o 200 dnů na přípravu novely dokumentu, druzí chtějí jeho okamžité zneplatnění.

Větší šanci na úspěch mají odpůrci PSP, kteří se v otevřeném dopise obrátili na MMR a na magistrát. Ministryně Karla Šlechtová (za ANO) totiž vzkázala, že ještě tento týden bude vedení Prahy vyrozuměno o pozastavení platnosti PSP, které jsou jejími slovy nezákonné a nevymahatelné. Praha by se tak do vypracování nového dokumentu, což může trvat i několik let, řídila obecnými předpisy a nařízeními. Je to rozumné řešení? Podle iniciátorů petice proti PSP a autorů otevřeného dopisu aktuálně jediné přijatelné.

Chaos nenastane, tvrdí odpůrci

„Jsme přesvědčeni, že zneplatněním PSP a jejich náhradou celostátně platnými předpisy, nedojde k žádnému chaosu, jak se věc snaží prezentovat nejen zástupci magistrátu. Naopak dojde k nápravě dosavadních pokřivených, a životní podmínky obyvatel hlavního města poškozujících, praktik,“ píše se mimo jiné v dopise podepsaném jednatelem Spolku občanských sdružení Jihozápadního města Petrem Kučerou a starostou Prahy 11 z Hnutí pro Prahu 11 Jiřím Štylerem.

Ke znění dopisu se připojily také další spolky. Například Sdružení nezávislých občanů Prahy, Občané pro Prahu 5, Motolský ordovik, nebo sdružení občanů Stodůlky Háje. Co konkrétně PSP vytýkají? Čím dál méně parkovacích míst Například to, že snižují základní počty parkovacích míst vzhledem k hustotě zástavby dané obecně Českou technickou normou.

„Tím vzniká paradox, že v Praze, kde je automobilizace nejvyšší, je vyžadováno nejméně parkovacích stání. Asi o 50 procent méně oproti zbytku republiky,“ zmiňují autoři dopisu. Připomínají zároveň, že domy se staví na životnost asi 50 let a automobilizace stále neutěšeně stoupá.

„Tím jsou příštím generacím vytvářeny velké problémy. V Praze je nyní asi 550 aut na 1000 obyvatel. Pokud zohledníme dosavadní vývoj a životnost nyní stavěných domů, obdržíme minimální návrhový počet parkovacích stání asi 600 osobních aut na 1000 obyvatel. Nyní staví developeři cca 400 stání na 1000 obyvatel. Zbytek je doplňován z veřejných rozpočtů pod tlakem stávajících obyvatel. Obdobně jako počty stání musí být řešena doprava, školství, zeleň a další atributy moderního města,“ sdělili dále odpůrci PSP.

Budoucnost Metropolitního plánu

Případná novelizace normy, nebo schvalování zcela nové by podle nich mělo být projednáváno nejen s městskými částmi, ale také s místními občanskými spolky. Dočasné, nebo úplné pozastavení platnosti PSP podle jejich zastánců, například podle exprimátora Tomáše Hudečka (nez., dříve TOP 09) jednoznačně povede i k zastavení procesu schvalování nového Metropolitního plánu.

Jenže právě to odpůrcům PSP vyhovuje. „Takzvaný Metropolitní plán směřuje k zamlžení koncepce výstavby tak, aby bylo možné stavět cokoli kdekoli,“ tvrdí a žádají ministryni Šlechtovou i primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO), aby pro příště dohlédly na soulad schvalování Metropolitního plánu se stavebním zákonem.

Trvají také na tom, aby při přípravě Metropolitního plánu byly vypořádány připomínky občanů, spolků a zástupců veřejnosti podle stavebního zákona, které byly v roce 2010 pražskému magistrátu doručeny a dosud údajně nevypořádány. „Tak, jak o tom hovoří mnoho výroků Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu,“ argumentují odpůrci PSP.

Dopady Metropolitního plánu podle nich musí být konkretizovány pro jednotlivé městské části a občané před připomínkovým řízením včas a srozumitelně informováni. Je prý také nutné řádně projednat stovky tisíc námitek od občanů, spolků a zástupců veřejnosti podané v roce 2010. Dosavadní připomínková řízení byla dle jejich slov fraškami hranými pro vybrané diváky.

Nejen architekti stále varují

Jak již bylo zmíněno, před případným nekontrolovatelným zahušťováním zástavby na sídlištích, ale třeba i před velkoplošnou reklamou v historickém centru města v případě zneplatnění PSP varovali rovněž zastánci předpisů. Konkrétně exprimátor Hudeček. Zmínil také, že tvorba stávajících PSP trvala více, než dva roky a pokud by byla Praha nucena vytvářet zcela nové předpisy, pak by se minimálně na stejně dlouhou dobu ocitla uprostřed „stavební anarchie.“

K varování před takovým scénářem se už dříve v otevřeném dopise adresovaném pražským radním připojilo také devět předních českých architektů. Například děkan fakulty architektury ČVUT Ladislav Lábus, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové Jindřich Smetana, rektorka Architectual Institute In Prague Regina Loukotová, či architekt Josef Pleskot. „Pokud bude ministerstvo pro místní rozvoj nuceno pozastavit účinnost stavebních předpisů, nastane v Praze chaos,“ míní architekti.

Česká komora architektů (ČKA) prý rovněž se znepokojením sleduje události týkající se PSP. Podle komory hrozí vážným narušením stability právního prostředí pro projektování a výstavbu v Praze. Prohlásil to předseda ČKA Ivan Plicka a dodal, že případné pozastavení platnosti PSP by bylo velice neblahým řešením.

Podobně to vnímá také například šéf Central Group Dušan Kunovský. Nastal by prý destruktivní chaos, který by mimo jiné znamenal milionové ztráty pro developery. „Aktuální nejasnosti ohledně budoucnosti pražských stavebních předpisů jsou pro fungování trhu zcela destruktivní. Proces rozvoje, schvalování a realizace nových staveb je velmi finančně i časově náročná činnost a musí se plánovat v horizontu mnoha let dopředu. Proto tento trh více než cokoli jiného potřebuje zejména jasná pravidla a předvídatelnost ze strany veřejného sektoru,“ vysvětlil Kunovský.

Praha 8 se bude bránit zahušťování zástavbyStejně jako tomu bylo v předchozích letech, i v současné době se vedení Městské části Praha 8 jednoznačně přiklání k ustavení takového územního konceptu, který by předešel zahušťování zástavby v oblasti Bohnic, Kobylis a Čimic.

Podle radnice má samozřejmě zásadní slovo pražský magistrát, proto Rada MČ Praha 8 bude usilovat o efektivní komunikaci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

Tato organizace zodpovídá za takzvaný Metropolitní plán, který by na základě jednání s městskými částmi i veřejností měl dospět k optimálnímu nastavení, které by vyhovovalo všem zainteresovaným stranám na základě vhodného strategického územního plánování a rozvoje.

Nezahušťovat další intenzívní výstavbou sídlištní celky na Praze 8 je podle starosty Prahy 8 Romana Petruse i nadále jedním z hlavních cílů současného usilování radnice.