Vyplývá to z údajů Úřadu práce ČR.

Vyšší prázdninová nezaměstnanost učitelů souvisela v předchozích letech zejména s tím, že některé školy zaměstnávaly své pedagogy na deset měsíců. O prázdninách se učitelé zaregistrovali na úřadech práce a v září se pak vrátili na školu, kde podepsali opět desetiměsíční smlouvu. Loňská novela, podle které musí školy učitele zaměstnávat minimálně po dobu 12 měsíců, to již neumožňuje.

Ačkoli v meziročním srovnání se červencová nezaměstnanost snížila o 2243 a nově registrovaných ubylo o 1127, ve srovnání letošního července s červnem učitelů bez práce opět přibylo. Na úřadech práce jich bylo 3941 v červnu a 5624 v červenci. Nově úřady evidovaly v červnu 376 pedagogů, zatímco v červenci 2036.

"Proč dochází k nárůstu nezaměstnanosti v prázdninových měsících, o tom ministerstvo školství nemá žádné konkrétní informace, ani nevede žádné statistiky. Kontaktovali jsme i Českou školní inspekci, kde nám sdělili, že nepřijali ani jednu stížnost nezaměstnaného učitele," uvedlo na dotaz ČTK tiskové oddělení ministerstva.

Červencový nárůst nezaměstnaných pedagogů v evidenci úřadů práce může mít podle úřadu více důvodů. Mezi nezaměstnanými mohou být například nekvalifikovaní učitelé nebo pedagogičtí pracovníci přijatí za dočasně nepřítomného učitele, na něž se zákaz smluv na deset měsíců nevztahuje. Důvodem může být i ukončení pracovního poměru v důsledku nadbytečnosti, uvedlo ministerstvo.

Celková nezaměstnanost učitelů zůstala v obou prázdninových měsících velmi podobná. V srpnu bylo bez práce 5042 učitelů, nově se jich na úřadech přihlásilo 1021. V červenci nastoupilo do práce 57 učitelů, v srpnu 1497.

Po prázdninách se počet nezaměstnaných učitelů snížil o 1843 ve srovnání se srpnem, a to na 3199. Meziročně ubylo evidovaných pedagogů o 1323. V loňském září jich úřady práce registrovaly 4522. Do evidence se jich nově přihlásilo 475, začalo jich pracovat naopak 1837.

Nejvíce bylo mezi nezaměstnanými o prázdninách i v září učitelů středních škol, konzervatoří a 2. stupně základní školy. Školy měly zájem hlavně o specialisty a odborné pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání, učitele 1. stupně ZŠ a učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku.