Plán má podle politiků a pražských urbanistů za úkol představit takovou koncepci, která zajistí zlepšení životního prostředí a zároveň vybalancuje jednotlivé druhy dopravy v Praze a okolním území.

„Dnešní dopravní politika Prahy už není aktuální. Platí dvacet let. Neodpovídá tomu, jak se změnil styl našeho života a nepočítá ani s masivním dojížděním lidí ze Středočeského kraje do Prahy. Proto teď začínáme připravovat ucelený plán rozvoje dopravy, který bude platný i pro další politické generace, které se na radnici vystřídají," uvedl Marek Zděradička, ředitel Sekce infrastruktury a krajiny Institutu plánování a rozvoje hlavního města.

PODSTATNÁ JE BEZPEČNOST

Prvním krokem přípravy plánu je sběr podnětů od institucí i jednotlivců. Podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka totiž lidé nejlépe vědí, co by ve svém okolí rádi změnili. Od poloviny května magistrát eviduje celkem 1141 podnětů, které lidé vložili prostřednictvím webového formuláře.

„Nejčastěji se lidé vyjadřují k hromadné dopravě," přiblížil mluvčí projektu Polaď Prahu Ondřej Kubala. Následují připomínky k pěším trasám a cyklistice. Lidi hodně zajímá bezpečnost. „Ať už jde o nepropojenost cyklostezek v centru města a tedy potenciálně velmi nebezpečné situace pro cyklisty, nebo lidé upozorňují na celé nebezpečné lokality pro chodce," řekl Kubala s tím, že v současnosti nechtějí uvádět konkrétnější detaily problémových míst, aby tím neovlivnili Pražany, kteří ještě budou podněty do konce června zasílat.

Zároveň Ondřej Kubala doplnil, že téměř devadesát procent podnětů se týká Prahy. „Je to škoda, protože s tím jak v posledních letech vzrostl počet obyvatel Středočeského kraje hned za hranicemi metropole, problémových míst a úzkých hrdel mezi hlavním městem a regionem přibývá," míní. Petr Dolínek proto vyzval obyvatele středních Čech, kteří dojíždí do hlavního města, aby se do průzkumu také zapojili.

O konkrétních věcech, které lidem vadí, bude jasno až po vyhodnocení příchozích podnětů a připomínek. „V tento okamžik je naším cílem sebrat co nejvíce podnětů, připomínek a stížností na pražskou dopravu a roztřídit je. V létě je pošleme do dalšího kola projektu, kde s nimi budou pracovat i odborníci a kde poslouží jako jeden z podkladů pro vytvoření takzvaných problémových map," uvedl Kubala s tím, že v dalších částech projektu se navrhnou konkrétní scénáře a opatření, jak problémy řešit. Mezi odborníky, kteří podněty vyhodnotí, budou zástupci městských částí a organizací, univerzit, občanských hnutí, sdružení, profesních asociací a podobně.

PLÁN POŽADUJE EVROPSKÁ UNIE

Magistrát se začal přípravě plánu věnovat nejen proto, že je Praha v tomto ohledu pozadu za evropskými městy (například Vídeň či Berlín jej přijaly v roce 2014). Klíčový je také fakt, že do roku 2018 musí podle rozhodnutí Evropské komise podobným koncepčním dokumentem disponovat každé velké město v EU. V opačném případě nebude moci čerpat peníze z evropských fondů. A vzhledem k tomu, že podle harmonogramu má pražský plán schvalovat zastupitelstvo v září 2018, magistrát podle všeho nechává vše na poslední chvíli.

Infografika

Infografika

Čtěte také: Pražané často hledají obranu v peticích