Pokud se obyvatelé Prahy vypraví na úřad, předpokládají příjemné chování úředníků. Vyplývá to zprůzkumu agentury Westminster. Akce byla zaměřená na zjišťování zažitých stereotypů při styku lidí súřady.

Téměř dvě třetiny lidí podle výsledků průzkumu čekají, že se knim úředníci budou chovat jako ke svým klientům, čili že budou milí a vyjdou vstříc jejich požadavkům. Téměř dvě pětiny ovšem naopak považují takové chování za nadstandardní.

Zpětná vazba pro úřady

Agentura provedla telefonický průzkum mezi tisícovkou obyvatel hlavního města. Celá čtvrtina Pražanů podle něj vchází do dveří úřadů negativně naladěna. Jejich očekávání je ovlivněno předchozími zkušenostmi. „Státní správa by se měla vtéto souvislosti zaměřit nejen na zkvalitňování práce svých zaměstnanců, ale ina zlepšení celkové image úřadu,“ podotýká kprůzkumu Tomáš Studeník, ředitel společnosti Westminster.

Očekávání lidí se liší podle městských částí. Nejpříjemněji naladěni chodí za úředníky obyvatelé Prahy 6, 7a 10, snejhorší náladou naopak lidé zPrahy 1, 3a 8.