Pilotní projekt, který byl zaměřen pouze na sběr nápojových plechovek, odstartoval v květnu 2013 na vybraných místech Prahy. Od poloviny roku 2016 pak magistrátem ovládaná firma umožnila obyvatelům metropole třídit také další kovové obaly. Od té doby se jich sesbíralo přes 427 tun. Loni zaznamenaly Pražské služby významný nárůst. S tím se zvyšuje i počet separačních nádob.

„Aktuálně se v ulicích hlavního města nachází velkých 844 nádob o kapacitě 1100 litrů, 49 menších 240litrových popelnic a osm podzemních kontejnerů s kapacitou 3000 litrů. Oproti březnu 2017 jich je přibližně třikrát tolik,“ uvedl v tiskové zprávě Radim Mana, mluvčí Pražských služeb.

Zajímavé je, že zatímco v předchozích letech se šedé kontejnery plnily hlavně během letních měsíců, tak loni byl jednoznačně nejvytíženějším závěr roku. „V prosinci se v metropoli svezlo celkem 27,6 tuny kovových obalů,“ tvrdí mluvčí Mana. Svozové společnosti (Pražským službám pomáhá ještě třeba AVE CZ či Komwag) podle toho upravují a případně posilují svozy, k nimž standardně dochází jednou za šest týdnů, na exponovaných místech pak výjimečně i jednou za tři týdny.

Podle Pražských služeb je kontejner určen zejména pro sběr prázdných nápojových plechovek, ale lidé do něj mohou odložit i prázdné konzervy, tuby, kovové uzávěry nebo víčka. „Do separačních nádob naopak nepatří tlakové obaly od deodorantů ve spreji, neboť hrozí jejich vznícení,“ varuje mluvčí společnosti.

Do šedých popelnic se nesmí házet ani nádoby a obaly od motorových olejů, benzinu, barev a dalších chemických nebo nebezpečných látek. „Ty jsou považovány za nebezpečný odpad a měly by být likvidován podle pokynů výrobce uvedených na obale. Alternativně je lze odevzdat v jednom z pražských sběrných dvorů,“ píší Pražské služby.