Prakticky vše vadilo Pražanům na minulém režimu více, než lidem ve zbytku republiky – od nemožnosti svobodně cestovat a vyjádřit svůj názor, přes zastírání pravdy v oficiálních médiích až po úpadek péče o veřejný prostor a životní prostředí.

close info Zdroj: Deník Data zoom_in

Respondenti z hlavního města se také cítí více svobodní a pokládají současnou ČR za demokratickou zemi.

close info Zdroj: Deník Data zoom_in

A přestože je dostupnost bydlení v Praze vzhledem k nynější astronomickým cenám horší než kdekoli jinde v republice, obyvatelé hlavního města si dobře pamatují, že sehnat „bejvák“ nebylo jednoduché ani před listopadem 1989.

close info Zdroj: Deník Data zoom_in

Zatímco bydlení bylo před revolucí dostupnější podle 57 % Čechů, tvrdí to jen 47 % Pražanů. A opačně: nedostupnost kvalitního bydlení vadila na životě v socialistickém Československu 11 % Čechů, ale 18 % Pražanů.

Data - listopad 1989 | Video: Redakce