„Zavázal jsem se zapojovat veřejnost mnohem intenzivněji do rozhodování o územním plánování města. Aby se to dělo systematicky, tedy jednak nad konkrétními návrhy města a jednak tehdy, když může veřejnost ještě výsledek ovlivnit," komentoval náměstek primátorky Matěj Stropnický 
s tím, že manuál by měl sloužit nejen hlavnímu městu, ale i městským částem a úředníkům.

První ohlasy na sebe nedaly dlouho čekat. Například radnice Prahy 2 Stropnického záměr nijak nepřekvapil. Participace, respektive spolupodílení se veřejnosti na čemkoli, není podle místostarosty MČ Praha 2 Václava Vondráška žádnou novinkou. Zatím si ale pojem participace každý vykládá po svém.

„Například participace při zpracování Pražských stavebních předpisů se poněkud nepovedla. Probíhala příliš dopředu v rámci tzv. ozvučné desky a při výkladech systému bez předloženého konkrétního návrhu. Participace nad předloženým konkrétním návrhem již téměř chyběla, nebo nebyla akceptována," uvedl místostarosta Václav Vondrášek.

Manuál participace na plánování města však může podle jeho slov přispět k přehlednosti procesu u čeho, jak a v jaké fázi do věci město zapojí veřejnost. Městské části navíc údajně nemají od města svěřeny do správy veřejné prostory v ulicích, a jejich působnost je zde omezená, mohl by být manuál prospěšný především občanům.

Krok správným směrem

Zmíněný manuál bude zřejmě pro radnice krok správným směrem, avšak některé již s občany v dané problematice možná dávno spolupracují. „Městská část Praha 3 již s veřejností komunikuje. Každý měsíc občanům představuje formou veřejné prezentace jeden až dva projekty, ať již soukromé nebo naše," řekla starostka Prahy 3 Vladislava Hujová.

Dokladem toho je právě úterní setkání starostky 
s veřejností. Důvod je ten, že 
v těsné blízkosti dětského hřiště na Parukářce má podle vlastníka pozemků vzniknout nový devítipatrový bytový dům. Hrozí prý tak zánik této přírodní lokality. Žižkovská radnice proto zve občany od 17 hodin na veřejnou prezentaci záměru. Názorově nezůstaly pozadu ani některé občanské iniciativy či instituce.

„Manuál participace považujeme za výborný nápad. Je ale otázka, jak bude nastavená metodika, aby byla pro veřejnost přínosem," sdělila Marta Kotecká-Misíková, ředitelka asociace Zelený kruh. Stejného názoru je i Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.: „V České republice je tradice participace veřejnosti na čemkoli velmi slabá. Proto vítáme, že se vše změní. Bylo by ale v pořádku, kdyby už při vzniku mohla veřejnost manuál konzultovat," dodal Filler.

Souhlas se záměrem vzniku manuálu vyjádřil i Klub za Starou Prahu. Čím prý vznikne dřív, tím lépe. „Jsme také zástupci veřejnosti a sdělovat své poznatky na úrodné půdě povede jen ku prospěchu věci," řekla předsedkyně klubu Kateřina Bečková.

Jakákoliv rada je vítána

Radnice Prahy 6 vnímá rozvoj Prahy jako náročný proces. „Participace veřejnosti při plánování města je něco, co se všichni zatím učíme. Takovýto manuál bych uvítal jako velkou pomoc při zvládnutí tohoto náročného procesu. Jakákoliv rada je samozřejmě vítána," poznamenal Martin Polách, zástupce starosty zodpovídajícího za strategický rozvoj a veřejný prostor.

Pro Prahu 7 je, podle mluvčího radnice Martina Vokuše, zapojení občanů do rozhodování o rozvoji městské části klíčové.

„Tento proces vnímáme jako zásadní směr, kterým by se komunální politika měla ubírat, bez ohledu na politickou reprezentaci té které obce. Již nyní realizujeme řadu kroků k co nejširšímu a nejefektivnějšímu zapojení veřejnosti do našich aktivit. Věříme, že případná celopražská metodika může být přínosem pro radnice, které s participací dosud příliš zkušeností neměly, ale také inspirací pro ty, kteří se touto otázku zabývají již delší dobu," vysvětloval mluvčí Vokuš.

Což jsou samozřejmě i zaměstnanci magistrátu. Nejen ti, ale i radnice či příspěvkové organizace tak údajně získají návod, jak zahrnout obyvatele metropole do současných procesů územního a strategického plánování, tvorby veřejného prostoru a především infrastruktury hlavního města.

Větší hrozba než žádná participace

„Špatně vedená participace často představuje pro vedení a správu města větší hrozby než žádná participace. Vytváří ve společnosti nedůvěru, plýtvá penězi a časem, odrazuje veřejnost od další účasti," řekl odborník na participaci Petr Návrat, který bude za přípravu manuálu zodpovědný. Podle Návrata se s novou příručkou bude možné podobných chyb vyvarovat.

Tíha vypracování Manuálu participace nyní leží na Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR). Jak bude vytvářen, prý žádným tajemstvím rozhodně není. „Manuál participace v plánování města bude vytvářen na základě dosavadní zkušenosti se zapojováním veřejnosti na úrovni městských částí, ale i s využitím zkušeností nevládních organizací a příslušných konzultantů, kteří se tomuto tématu dlouhodobě věnují," upřesnil Adam Švejda, mluvčí IPR.

Podle Švejdy chce pověřený tým v co největší možné míře využít dosavadní know-how a navrhovat možnosti zapojení veřejnosti, které jsou pro Prahu vzhledem k její velikosti a administrativní struktuře samosprávy vhodné. Nehledě na to, že termín září roku 2015 pro vypracování Manuálu participace je prý termínem ambiciózním, ale určitě reálným.

„Na IPR vznikne oddělení participace, které bude garantem připravovaného manuálu. V současnosti na projektu pracuje tým z Kanceláře komunikace a prezentace. Bude zároveň vytvořena malá externí skupina (3 až 5 členů) složená z odborníků na participaci z řad nevládních organizací, zaměstnanců městských částí a urbanistů," doplnil mluvčí Adam Švejda.

Manuál participace- termín vypracování: září 2015
- garantem manuálu bude nové oddělení na Institutu plánování a rozvoje Praha
- v rámci 3-5ti členné externí skupiny se do tvorby dokumentu zapojí se také odborníci z řad nevládních organizací