První bude mobilním signálem pokryta část trasy linky C a to v úseku mezi Roztyly a Muzeem. Mělo by to být už do konce října letošního roku. Pilotní projekt by měl být hotov do letošního 15. září a bude se týkat tří stanic a tří tunelových úseků. Kompletně by pražské metro mělo být pokryto do roku 2022.

Pokrytí úseku linky C 

„Jsem ráda, že to co se slibuje Pražanům už mnoho let, se konečně stane realitou a dohodu na pokrytí metra mobilním signálem se nám s konsorciem mobilních operátorů podařilo dojednat. Do konce října tohoto roku bude mobilním signálem pokrytý úsek linky C Muzeum – Roztyly, takže celkem se jedná o 8 stanic. Celé metro bude pokryto nejpozději do roku 2022," uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

Smlouvu nepodpořila Kolínská 

Dnes odsouhlasenou smlouvu ale nepodpořila náměstkyně primátorky Petra Kolínská. „Zavedení signálu do metra podporuji. Signál v metru považuji za veřejný zájem a službu veřejnosti," řekla

Smlouvu, která vyžaduje souhlas dozorčí radě, jsem dnes nepodpořila, protože: a) Není dosud k dispozici analýza nejvýhodnějšího způsobu pokrytí metra mobilním signálem, tj. stanic a tunelů; kterou si DR vyžádala v únoru tohoto roku. b) Cena za pronájem prostor ve výši 120 mil. za 20 let není cena v místě a čase obvyklá. Ta byla znalcem stanovena na 260 mil. za 20 let. Tento rozdíl v ceně však nebyl řádně odůvodněn. c) Členové DR dostali rozporné informace o tom, zda má být smlouva s operátory formu koncese či služebnosti. To má dopad na řešení tak důležitých otázek, jako je získání dat o počtu a pohybu cestujících, kteří využívají služby mobilních operátorů,“ dodala Kolínská.

Splněný sen Pražanů 

Podle náměstka Petra Dolínka se dnes podařilo splnit sen Pražanů o mobilním signálu v metru. „Podařilo se dotáhnout složitá jednání s operátory a konečně můžeme splnit sen Pražanů o signálu v metru. Výsledek jednání považuji za velký úspěch, protože ještě před několika lety požadovali operátoři za instalaci signálu v metru nemalé peníze. Díky vyjednávání jsme vše dotáhli do stavu, že cestující budou moci v metru telefonovat a využívat datové služby a Praha navíc získá významné finanční prostředky,“ uvedl Dolínek.