Magistrátní politici napříště budou vyloučeni z možnosti zasednout ve výkonných orgánech společností vlastněných městem. Ty navíc nebudou moci vytvářet dceřiné firmy s neprůhlednou majetkovou strukturou, do nichž do současné doby nekontrolovatelně odtékají veřejné finance.

Na webovém portálu Prahy se pravidelně zveřejní výsledek hlasování jednotlivých radních po každé schůzi rady. Všechny videozáznamy z jednání zastupitelstva hlavního města, stažené nedávno z městského webového portálu, budou v nejkratším možném termínu opět zveřejněny.

Tak znějí některé z požadavků občanských iniciativ, směřované na primátora Bohuslava Svobodu a jeho „novou pražskou vládu.“ Mají zprůhlednit činnost politiků a otevřít magistrát lidem.

Co na to primátor Svoboda? Souhlasí. A s ním údajně všichni radní za ODS. Nic zásadního nenamítá ani v radě většinově zastoupená TOP 09. Výše zmíněné požadavky se tedy velmi pravděpodobně objeví v připravovaném programovém prohlášení nové městské rady.

„S těmito kroky se neztotožňuji pouze já, ale i radní za ODS,“ uvedl Svoboda po veřejné diskusi se zástupci občanských iniciativ.

Veřejnou debatu s primátorem Bohuslavem Svobodou hostila v závěru minulého týdne filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Primátorovu prohlášení o ochotě zapojit do komunální politiky občanskou společnost byly přítomny desítky lidí.

„Nevidím důvod, proč by požadavky občanských iniciativ nemohly být zařazeny do programového prohlášení nové rady, které bude přílohou koaliční smlouvy. Samozřejmě, pokud s tím bude koaliční partner souhlasit,“ sdělil Svoboda.

Kromě jiného také přislíbil, že se bude s veřejností setkávat pravidelně každé tři měsíce, a osobně bude odpovídat na její dotazy.

Chtějí vidět jasné výsledky už na prosincovém jednání zastupitelstva

Otevírá se tedy nová, a snad i lepší kapitola pražské komunální politiky? Podle představitelů občanských sdružení Pražské fórum, Arnika, Auto*Mat, BuskerVille, Oživení a PragueWatch snad ano. Ovšem jmenované systémové změny nesmí zůstat jen na papíře.

„Dává nám to opatrnou naději,“ komentoval jeden z účastníků diskuse Jan Kotecký se sdružení Oživení. Sledovat situaci na magistrátu prý ale nepřestane.

Také Alena Rybníčková z Pražského fóra ochotu primátora kvitovala. Chce prý ale vidět jasné výsledky už na prosincovém jednání zastupitelstva. Totéž požaduje také Martin Veselý ze sdružení Prague Watch.

Ovšem nejen naději vzbudila první veřejná debata s primátorem. Po požadavku na důsledné vyšetření magistrátních korupčních kauz z minulosti se v posluchárně filozofické fakulty rozhostila spíše nervozita a zklamání.

Primátor připustil, že v ruce drží audity, které poukazují na nehospodárnost projektů Blanka či opencard.

„Je zřejmé, že město v minulosti zaplatilo mnohem více, než muselo. Je ale takřka nemožné, aby výsledky těchto nesmírně drahých auditů prokázaly vinu někoho konkrétního,“ vysvětlil Svoboda.

To jediné, co prý může v tomto ohledu dělat a taky udělá, je striktní dodržování schválené protikorupční strategie.

„Fakt, že se primátor nepostavil jednoznačně k podezřelým kauzám z minulosti a nedal žádný příslib, že se pokusí o jejich důsledné objasnění a potrestání viníků, je zklamáním,“ formuloval pocity většiny zúčastněných Václav Němec z Pražského fóra.

Potlesk ale zazněl na samém konci debaty, když Svoboda ujistil, že nehodlá kandidovat na úřad prezidenta, kam ho původně plánovali „odklidit“ kmotři pražské politiky.

„Už jsem byl prezidentem lékařské komory a podruhé být prezidentem nechci,“ ujistil Svoboda. Místo toho o víkendu potvrdil svou chuť kandidovat na předsedu pražské organizace občanských demokratů.

Pokud by nakonec skutečně nahradil odstoupivšího Borise Šťastného, dají se očekávat další koaliční změny na radnicích některých městských částí.

„Já budu vždy preferovat koaliční spojení ODS s TOP 09 oproti spolupráci ODS s ČSSD,“ naznačil primátor.

Požadavky občanských iniciativ. Primátor se s nimi ztotožňuje

Pražské fórum, Arnika, Auto*Mat, BuskerVille, Oživení a Prague Watch žádají, aby:

- bylo občanům přiznáno právo interpelovat primátora, radní i zastupitele hlavního města. Dotazovaní musí bezprostředně reagovat;

- bylo jmenovitě zveřejňováno na webu magistrátu, jak hlasovali jednotliví členové rady;

- se zpřehlednil web hlavního města tak, aby sloužil jako přehledný rozcestník, který uživatele nasměruje ke klíčovým informacím;

- město ve svých společnostech prosadilo zákaz existence dceřiných společností, jejichž majetek a hospodaření se dostává mimo kontrolu zástupců města. Město by jmenovalo své zástupce výlučně do dozorčích, nikoliv výkonných orgánů společností;

- všechny stažené videozáznamy z jednání zastupitelstva byly v nejkratším možném termínu znovu zveřejněny na webu magistrátu;

- na pouliční umění nebylo nahlíženo jako na žebrotu. Aby byla omezena byrokracie a povolení bylo možné vyřídit ze dne na den, jak je to běžné v zahraničních metropolích. Aby přibylo míst, kde mohou pouliční umělci svobodně vystupovat.