Vyplývá to z mezinárodního projektu, který provádělo občanské hnutí Sananim ve spolupráci s nadací Drop In. Studie Impact se zúčastnilo celkem 2352 narkomanů z Prahy, Bratislavy, Říma a Turína.

Čtěte také: Drop in se stěhuje od Hlavního nádraží zpět na Prahu 1

Česká metropole, kde bylo testováno 869 lidí, podle odborníků dopadla v tomto srovnání dobře. Primárně se totiž orientovala na HIV a TBC. „Průzkumy měly příznivý výsledek, protože jsme se nejvíce obávali výskytu infekce HIV a tuberkulózy. Pokud by se objevila nákaza HIV je to riziko pro celou populaci, jak pro uživatele, tak ostatní," řekl Jakub Minařík, vedoucí Centra ambulantní detoxikace a substituce Sananim.

Nízký výskyt HIV je podle něho dán fungujícími nízkoprahovými programy, díky kterým se daří držet toto onemocnění pod pětiprocentní hranicí. „Kdyby to bylo více, šlo by o riziko epidemického šíření," vysvětluje Minařík.

Negativní výsledky na TBC se zase odvíjejí od vysoké proočkovanosti, která je v Česku na rozdíl od zbytku Evropy téměř stoprocentní.

Podle odhadů magistrátu je v Praze asi 6600 lidí závislých na drogách. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogově závislé mluví až o 10 000 závislých. Více než polovinu tvoří bezdomovci, 33 procent z problémových uživatelů jsou ženy, 75 procent je nezaměstnaných.

Češi jsou nejmladšími sledovanými konzumenty drog, v průměru se jejich věk pohybuje okolo třiceti let, kdežto v Itálii je to o deset let více. Častěji mají také dosažené pouze základní vzdělání, ukazuje dále studie.

Stejné stříkačky

„Sáhli jsme si trochu hlouběji do klíčových poznatků o životě našich klientů, takže zítra budeme moc mnohem lépe intervenovat v některých oblastech," pochvaluje si efekt projektu Impact Jiří Richter, výkonný ředitel Sananimu.

Navzdory některým kladným zjištěným, nastiňuje studie i varovné ukazatele. Pozitivní test na virovou žloutenkou typu C mělo 31 procent testovaných lidí, dalších 26 procent se nechtělo testovat, protože tvrdili, že žloutenku určitě mají. Syfilida se prokázala u 2,5 procenta lidí. Výsledky tak ukázaly na zásadní problém, kterým je časté sdílení injekčního náčiní, především mezi partnery. Jedná se o český fenomén, který ruku v ruce s promiskuitním chováním nahrává zvýšenému riziku šíření těchto nemocí.

„K přenosu nejvíce dochází mezi partnery, protože podceňují rizika. Naopak nejlépe se chovají sexuální pracovnice. Kondom používají skoro při každém pohlavním styku," řekl Minařík.

Závislí migranti

Lékař upozorňuje i na skutečnost, že se do monitoringu nevešly úplně všechny rizikové skupiny, což se týká zejména závislých cizinců. „Přáli jsme si otestovat více migrantů z bývalého Sovětského svazu a Vietnamu. Kdyby se to podařilo, byla ta čísla možná jiná," naznačuje dále lékař.

Právě nekontrolovaný pohyb osob ze zemí, kde žijí vysoká procenta závislých s různými infekčními nemocemi, je v současnosti největší hrozba. Vietnamská komunita je tradičně takřka nepřístupná, ruskojazyční toxikomani v malé míře kontaktovali terénní pracovníky dříve, nyní se spíše ze scény vytratili. Nejen pro samotnou drogovou komunitu, ale též pro obyčejné Pražany jsou infekční onemocnění opomíjenou hrozbou. Infikované jedince kolikrát nelze rozpoznat, pokud se vyloženě nejedná o bezdomovce nebo notorické a dlouholeté nitrožilní uživatele drog, takže člověka nenapadne, že mu hrozí nějaké riziko.

„Rizikového uživatele nepoznáte, může to být kdokoliv, obzvlášť pokud je mladší a drogovou kariéru má pouze krátkou. Máme klienty, kteří řídí banku nebo jsou vědečtí pracovníci," varuje Jakub Minařík.

Podle něho nějaké riziko epidemie hepatitidy C nebo syfilidy zatím nehrozí, ale je třeba se chovat přiměřeně. „Dvě klíčové věci jsou dodržování základních hygienických pravidel a pravidel bezpečného sexu. Pokud nebudeme dbát preventivních rad, tak riziko ohrožení veřejného zdraví se bude zvětšovat," doplňuje Jiří Richter.

Pohlavní choroby

To se týká zejména syfilis, jejíž výskyt se v poslední době v Praze, potažmo celé České republice, zvětšuje. Souvisí to s negativním trendem nárůstů sexuálních chorob obecně. „Počet sexuálně nakažených významně stoupá. Myslím, že je to dáno tím, že polevila ostražitost vůči HIV infekce, které se dříve lidé báli. Nyní mají lidé pocit, že se jich tento typ nemocí netýká," sdělila Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.

Zatímco odborníci ze Sananimu považují za inkriminovaná místa tu, kde se pohybuje drogová scéna, podle Roháčové bývají semeništěm nákazy i kluby, kde se pořádají párty. Uvolněná atmosféra nahrává rizikovému chování. Často se též stává, že někteří infikovaní lidé vědomě nejdou k lékaři, čímž napomáhají šíření onemocnění. To je podle Roháčové vůbec nejhorší přístup. „I s malými příznaky onemocnění by se lidé měli vydat k lékaři," vzkazuje primářka. „Ostatně je to jejich zákonná povinnost," dodává.

Drogy v Praze

Mezi nejčastější drogy pražských toxikomanů patří dlouhodobě pervitin , heroin , buprenorfin , alkohol (22 procent) a konopí .

Celkově se počet narkomanů v metropoli odhaduje na 10 tisíc.