Je to stále velmi dobré číslo, které Pražany řadí mezi nejlepší třídiče v republice. Ve srovnání s minulými lety je však zaznamenán pokles sběru baterií především ve firmách. Naopak roste množství baterií odevzdaných do červených venkovních kontejnerů, na sběrných místech na úřadech nebo ve sběrných dvorech.

V Evropě patříme mezi nejlepší

Využitelnost vytříděné baterie.„Z dlouhodobého hlediska si ve sběru baterií stojí Praha velmi dobře a určitý výkyv v pololetí nemusí nic znamenat. My jsme vždy rádi za každého člověka, který třídí a za každou baterku, která neskončí v koši, ale na sběrném místě,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT a dodává: „Pokud bychom převedli množství baterií odevzdaných v Praze na množství kovonosných surovin, které se z nich díky recyklaci získají, došli bychom k číslu 90 tun. To je hezké číslo, zvláště když si uvědomíme, že z těchto surovin můžeme vyrobit nové produkty, které nám opět slouží k užitku. Díky tomu šetříme zdroje primárních surovin, tedy nezatěžujeme přírodu další těžbou.“

 

V celé České republice se v prvním pololetí podařilo vytřídit a k recyklaci 815 tun baterií. V Evropě patříme mezi nejlepší země a plníme přísné normy Evropské unie, které členským zemím ukládají vytřídit minimálně 45 % baterií, které se dostanou do oběhu. Podle nedávného průzkumu společnosti ECOBAT již dnes vždy nebo téměř vždy třídí baterie 75 % Čechů.

Má to smyslZe sta kilogramů baterií je možné získat 65 kilogramů kovonosných surovin. Z tužkových baterií se recyklací získává ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií pak také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny slouží k výrobě nových produktů využitelných například ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů. Naopak na skládce nebo ve spalovnách uvolňují škodlivé látky, které mohou znečistit ovzduší, půdu a zdroje spodní i povrchové vody.

Kam s nimi?Sběrných míst, kam je možné nosit použité baterie, je v České republice již přes 20 tisíc. Konkrétně lze baterie odevzdávat do červených venkovních kontejnerů, ve sběrných dvorech, dále ve všech obchodech, kde se baterie prodávají, ve školách, které jsou zapojeny do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, v některých městských a obecních úřadech, nebo též v některých firmách a organizacích, které zřizují sběrná místa na pracovištích. A pokud ještě nevíte, podívejte se do interaktivní mapy mapa.ecobat.cz

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2017 zpětně odebrala 1 681 tun baterií, což představuje 46 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 20 tisíc míst zpětného odběru.