„Pokud není poplatek zaplacen, jsou dlužníci upozornění SMS zprávou nebo e-mailem. Pokud dlužník nereaguje, správce poplatku je povinen nedoplatek vyměřit platebním výměrem,“ uvedla mluvčí úřadu Prahy 5 Markéta Drešlová. Zákon podle ní umožňuje v tu chvíli zvýšení dlužné částky až na trojnásobek. Pětka jej navyšuje o sto procent. „Pokud dlužník neuhradí ani na základě platebního výměru, jsou vystavovány exekuční příkazy na peněžní prostředky na účtech, nebo na mzdu dlužníka,“ popsala další postup Drešlová. Velmi podobně jednají i ostatní pražské úřady.

Poplatky na úklid nestačí

Pes v bytě vyjde Pražany na 1 500 korun ročně, u rodinného domu na 600. „Přestože příjmy z poplatku za psy nejsou nutně vázány na výdaje, Praha 14 tak většinou činí. Jsou z větší části vynakládány na úklidové práce, zajištění sáčků na psí exkrementy, na psí hřiště a podobně,“ shrnula místostarostka Prahy 14 Irena Kolmanová.

Pokud se srovnají náklady spojené s úklidem po psech s vybranými poplatky, jen málokteré městské části peníze stačí. „Dvacet pět procent příjmů z tohoto poplatku se odvádí do rozpočtu hlavního města Prahy, reálný příjem městské části tak byl (za rok 2018, pozn. red.) 1 120 753,50, což pokryje vynaložené náklady zhruba ze třiceti procent,“ informovala Tereza Štaflová z úřadu Prahy 2. Výjimkami jsou v tomto případě Praha 9, 10 a 12.

Platba podle skutečného bydliště

O zvýšení poplatku však představitelé radnic neusilují. „Doplatili by na to jen ti, kteří mají svého psa v Praze řádně přihlášeného. Více by pomohlo sjednocení poplatků za psy v celé republice. V naší městské části máme hodně psů takzvaně na návštěvě, kdy je majitelé přihlásí v místě mimo Prahu za podstatně nižší poplatek,“ navrhl řešení radní Prahy 9 Jan Poupě.

Velmi podobně reagoval i mluvčí čtyřky Jiří Bigas: „Není vůbec jisté, že by zvýšení poplatku řešilo všechny problémy, například to, že řada lidí, kteří v Praze se svým psem žijí, zde nemá psa přihlášeného právě kvůli výšce poplatku, že mnozí pejskaři po svých psech neuklízejí a podobně.“

Právě na úklid se chce zaměřit Praha 7. Dle slov mluvčího Martina Vokuše usiluje o to, aby strážníci více pokutovali chovatele, kteří po svých mazlíčcích neuklízejí.

Další řešení nastínil mluvčí desáté městské části David Polák. Mělo by být součástí novely zákona o místních poplatcích, kterou chce předložit vláda. „V návrhu je uvažováno o úplné změně v platbách tohoto poplatku. Nyní se platí obci dle místa trvalého bydliště. Uvažuje se o úhradě dle místa, kde se pes zdržuje,“ informoval Polák.

Infografika. Kolik lidé dluží na poplatcích za psy.