Zakázku za 233 milionů korun získala společnost Strabag Rail. Cena v soutěži klesla o 37 % proti odhadu v projektu. O stavbu byl velký zájem, DPP přišlo deset nabídek.

Nový úsek je dlouhý zhruba 500 metrů, bude zakončen smyčkou o celkové délce přibližně 600 metrů. Jeden pár zastávek vznikne přímo v obratišti. Ze stávající úvratě Holyně bude pokračovat směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu.

Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží pod téměř 90° úhlem, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude ukončen smyčkou. Obratiště Slivenec bude jednokolejné se dvěma předjízdnými kolejemi, s kapacitou až pro deset článkových tramvají o délce min. 30 metrů.

Výstavba tramvajové trati na Evropské třídě v Praze.
Obrazem: Začala výstavba tramvajové trati na Evropské třídě. Doprava je omezena

V prostoru obratiště Praha plánuje výstavbu P+R parkoviště. Od obratiště směrem k podchodu pod ulicí K Barrandovu DPP postaví chodník, který na druhé straně ulice naváže na již vybudovanou komunikaci pro pěší a cyklisty vedoucí k zástavbě v centru Slivence.

V okolí nové trati vyroste nová městská čtvrť pro 8 000 lidí. V okamžiku jejich nastěhování už tam ale budou mít přivedenou tramvaj, která je pohodlně dostane do centra města. Tramvajová trať bude v této oblasti tvořit páteř dopravní obsluhy MHD.

K podchodu pod ulicí K Barrandovu, nedaleko kterého bude budoucí tramvajová smyčka, vznikl  letos ze Slivence od domova pro seniory v ulici Ke Smíchovu nový chodník včetně veřejného osvětlení. Díky smyčce Slivenec budou moci na tuto trať všechny typy tramvají, nejen obousměrné KT8N2.