„Výsledek auditu budeme projednávat na příští dozorčí radě,“ potvrdila náměstkyně primátorky a členka dozorčí rady Petra Kolínská. Na audit jako první upozornil Český rozhlas.

„Věříme, že prováděný audit potvrdí, že veškeré platby, které naše advokátní kancelář inkasovala od Dopravního podniku, plně odpovídají dohodnutým podmínkám a rozsahu poskytované právní služby. Jsme si jisti, že stejně tak audit potvrdí, že nikdo z našich kolegů nikdy nepřekročil mandát, který nám byl klientem k právnímu zastupování udělen,“ řekla Pražskému deníku Lenka Příkazská, advokátka ze společnosti HSP & Partners.

Zatímco dopravní podnik pro dozorčí radu ještě dokončuje audit smluv, redakce na základě zákona o svobodném přístupu k informacím získala seznam faktur s konkrétními částkami, které dopravce právníkům platil.

Sazba: 2400 korun za hodinu

Z výkazu faktur za roky 2016, 2017 a za část letošního roku vyplývá, že největší sumu získala HSP & Partners v roce 2017: celkem jí Dopravní podnik vyplatil 3,25 milionu korun. Částky uvedené na jednotlivých fakturách se liší podle počtu hodin: od řádu tisícikorun až po téměř čtvrt milionu korun. Sazba zůstává stejná, a tedy 2400 korun na hodinu bez DPH, s daní 2 904. Suma odpovídá smlouvě uzavřené v roce 2016, kterou DPP pravidelně prodlužuje.

Největší částka z faktur za právní rady zůstává ale ukryta pod obecným názvem „právní služby ve věci související s výkonem působnosti statutárního orgánu a jeho předsedy“. Právní kancelář si pod touto službou měsíčně fakturovala sumu od 100 do 200 tisíc korun, rekordem je 212 tisíc korun na faktuře z října loňského roku. Jaké konkrétní rady za tyto finance odborníci z HSP & Partners poskytli, není jasné. Dopravní podnik dosud neodpověděl.

Jiné faktury jsou konkrétnější. Například 40 tisíc korun zaplatil městský dopravce za právní rady související s výpovědí z pracovnímu poměru jednomu zaměstnanci. V jiných případech výpovědí je částka nižší. HSP radí dopravci i se založením společného podniku s Pentou na výstavbu metra D.