„V místnostech řidičů jsou postupně zařizovány WiFi access pointy, které umožňují připojení jak do služební sítě DPP ze služebních notebooků a smartphonů, tak i připojení řidičů z jejich smartphonů," uvedla Aneta Řehková.

První místo s připojením se zkušebně rozběhlo loni ve vozovně Hloubětín, kde podnik částečně využil již existující infrastrukturu pro WiFi přenos dat do a z tramvajových vozů. „Motivací zavedení bylo umožnit řidičům sledovat jejich elektronický rozpis směn a v připravovaném projektu extranetu jim umožnit přístup ke všem informacím," sdělila Řehková.

Zkušební provoz byl v prvním čtvrtletí letošního roku spuštěn ve vozovnách Kobylisy, Pankrác, Vokovice, Motol, garážích Kačerov, Klíčov, Hostivař a třech střídacích bodech strojvedoucích metra, kdy na každé trase je jeden. Zároveň má DPP připraveny další dvě etapy. Při nich vznikne 6 takzvaných access pointů ve druhém čtvrtletí 2013 a dalších 7 do konce roku.

„Cena je různá v závislosti na již existující infrastruktuře v daném bodě. Nepřesahuje však běžnou cenu na pořízení access pointu. V prostorách metra je dražší vzhledem k požárním předpisům pro kabeláže v metru a nutnosti použít nehořlavé kabely a požární ucpávky. Cena zde odpovídá běžné ceně za strukturované kabeláže v metru," doplnila Řehková.