V celkovém počtu turistů Prahu nepřekonal žádný region, na druhém místě byl s velkým odstupem se zhruba 403 tisíci hostů Jihomoravský kraj. Také v počtu přenocování bylo hlavní město na prvním místě s 4,4 milionu. Nejvíce se k Praze přiblížil Karlovarský kraj, kde statistici zaznamenali 1,2 milionu přenocování.

Praha ale za ostatními regiony zaostala ve výši tempa růstu jak množství turistů, tak přenocování. Nárůst zaznamenaly všechny regiony, přičemž u většiny z nich činilo zvýšení u obou kategorií deset procent či více. V nárůstu počtu hostů překonalo Prahu deset krajů a v nárůstu přenocování osm. Nejvýrazněji si meziročně polepšil v množství turistů Královéhradecký kraj, a to o 15,5 procenta. Ve druhé kategorii se dařilo Moravskoslezskému kraji, kde počet přenocování stoupl o 16,5 procenta. V Praze přibylo přenocování o 8,4 procenta.

Nárůst v Praze byl u množství turistů i počtu přenocování výrazně vyšší u tuzemských hostů. Turistů z Česka v hlavním městě přibylo o 19,9 procenta, kdežto cizinců jen o 6,4. Přenocování domácích turistů bylo meziročně více o 19,6 procenta, zatímco u zahraničních pouze o 7,3 procenta.