Na průvodu doplněném živou hudbou a velbloudy se jako každý rok očekává účast tisíců lidí, mohou také přinést drobné dárky pro nemocné děti. Akci pořádá pražská Arcidiecézní charita, arcibiskupství a sdružení Mládež Idente.

Průvod tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara, se vydá v 15:30 z Hradčanského náměstí směrem k Loretě. Cestou se potkají s králem Herodem a Ježíškovi přinesou vzácné dary, zlato, kadidlo a myrhu.

Koledníci Tříkrálové sbírky od začátku roku vybírají do zapečetěné pokladničky na pomoc potřebným. Loni se takto podařilo získat rekordních 77 milionů korun.