Na místě pak navazoval další kulturní program. Policie v průběhu akce nezaznamenala žádný incident.

Zástupce pořadatelů z Platformy 1. máje řekl, že jejich cílem nebylo mobilizovat k žádné velké manifestaci, ale spíše uspořádat akci lokálního dosahu. Demonstrace tak měla být především setkáním, v rámci kterého chtěli předvést aktivity anarchistického a antiautoritář­ského hnutí.

„Lepší svět je možný"

Účastníci se při pochodu omezili na provolávání hesel jako „Odpor žije, boj pokračuje!", „Bída a hnus - kapitalismus", „Za svobodnou samosprávu" nebo „Lepší svět je možný", což bylo rovněž heslo v podtitulu celé manifestace.

V pozvánce na čtvrteční akci anarchisti zároveň vyjádřili přání, aby se výzva „Lepší svět je možný" proměnila ve výzvu celé společnosti - „v podanou ruku všem, kteří chtějí změnit společnost k lepšímu. Bez volebních uren, bez mocenské nadvlády a jakéhokoliv diktátu," uvedli organizátoři.

V závěrečném projevu zástupci Československé anarchistické federace promluvili o konkrétních představách o svobodné a sociálně spravedlivé společnosti. „Nezbývá než vytvářet silné a životaschopné hnutí, které se nezlomí pod náporem represe. Viva Anarchia," prohlásil jeden z nich na konec.