Praha má na velkou vodu i rezervu

Město přijdou protipovodňové zábrany na 3,5 miliardy korun. Dvě miliardy jsou již proinvestovány, ještě zbývá ochránit Zbraslav, Radotín a Troju. „Náklady odhadujeme na 1,5 miliardy, což je obrovské až nemravné množství, když si uvědomíme, že jde jen o pět procent rozlohy Prahy,“ dodal. Podle Béma může být 95 procent města bez obav. Proti vodě ale nelze chránit každý dům a všechny lokality. „Třeba na Kampě by musela být třímetrová zeď,“ řekl Bém.

Voda před pěti lety napáchala škody, na jejichž odstranění město vynaložilo 27 miliard korun. Zakázky se přidělovaly bez výběrových řízení. Neutrácelo se zbytečně moc? „Jak chcete neutrácet, když jsou podminovaná nábřeží obrovským množstvím vody, kdy je zatopeno 19 stanic metra, kdy Karlín je jednou smradlavou a špinavou dírou? Neznám jediný případ, kromě rabování, že by povodní někdo zneužil. To by si firmy ani nedovolily,“ myslí si primátor.

Připouští, že povodní firmy pouze využily, stejně tak ale i město, které tak konečně třeba dalo do pořádku značně zanedbané Holešovice.

close zoom_in close zoom_in

Metropole získala dotaci 600 milionů korun

Hlavní město získalo od ministerstva zěmědělství dotaci 600 milionů korun na ochranu proti povodním. Ministr zemědělství Petr Gandalovič zároveň udělil metropoli výjimku, aby se mohla stát investorem stavby. Peníze z programu prevence před povodněmi totiž mohou využívat jen podniky, jež povodí spravují.

Praha v uplynulých pěti letech intenzivně budovala protipovodňové zábrany. Město před velkou vodou chrání 18 kilometrů hrazení, z toho pět kilometrů mobilních. Od Modřan po Libeň a od Smíchova po Stromovku vodní živel zastaví hliníkové mobilní zábrany, přírodní valy, zídky, ale i další opatření, například na kanalizaci. Vodu z Vltavy do Čertovky nepustí protipovodňová vrata. Zbývá ovšem ochránit ještě pět procent území.

„Ani poté však nebudou chráněna všechna místa Prahy, například na Kampě by musela vyrůst třímetrová zeď. I přes to žádné jiné město západní Evropy neinvestovalo do protipovodňové ochrany takové prostředky,“ řekl primátor Pavel Bém. Uvedl také, že hlavní město je schopno uvést systém ochrany do provozu během 24 hodin.

Jisté řešení pro zatím nechráněná místa nabízí Ivan Chochol, který se zabývá protipovodňovou ochranou. „Někde mohou být instalovány mobilní zábrany bez pevného základu, které se stabilizují náporem samotné vody. Jejich umístění je časově nenáročné a po povodni se jednoduše sbalí a odvezou,“ popisuje Chochol.

close zoom_in close zoom_in

Centrum je chráněno dobře, soudí odborník

Jediný systém protipovodňové ochrany nemůže pokrýt celou metropoli, existují i další, které jsou levnější a bylo by vhodné je využít, zmínil Ivan Chochol z firmy Aquaproject.

Jaké jsou druhy protipovodňových zábran?

Hlavní rozdělení je na pevné a mobilní. Mobilní se dělí na ty s pevným základem a bez něj. Mezi mobilní zábrany patří například hliníkové, které jsou použity v Praze. Pevné jsou různé zdi, přírodní valy. Další skupinou jsou třeba rozlivové louky.

Je hlavní město proti dalším záplavám dobře chráněno?

Myslím si, že centrum Prahy je chráněno určitě.Uoblastí na okraji města si už nejsem tolik jistý.Vmetropoli staví zábrany jediná firma, jejíž systém – tak jako žádný jiný – nemůže pokrýt celou Prahu. Proto by hliníkové zábrany mohly být doplněny mobilní ochranou bez pevného základu, například igelitovými trubicemi, které se zpevňují pomocí vody vylévající se z řek.

Jde následkům záplav nějakým způsobem předcházet?

Určitě ano, například v Americe jsou bagrována koryta a břehy se zpevňují betonem, kolem řek se stavějí náspy a břehy jsou tak odolnější.

Má veřejnost možnost dozvědět se někde víc o protipovodňových zábranách?

Samozřejmě. Každoročně na jaře se koná akce nazvaná Povodně. Nanich se schází veškerá konkurence a ukazuje veřejnosti své protipovodňové systémy.

Čtěte dále souvisejíci články . . .