Její užívání posvětil stavební úřad v lednu, přestože dosud nebyl vypořádán ani základní rozpor – zda se jedná o půdní vestavbu či nástavbu. „Stavba byla zkolaudována i přes to, že ještě ze strany magistrátu neskončilo přezkumné řízení a spis se stále nachází na ministerstvu pro místní rozvoj,“ je o pochybení úřadu přesvědčen architekt David Damaška, který jako vlastník sousedního domu s navýšením budovy od počátků nesouhlasí. Mluvčí úřadu Helena Glezgová však odmítá, že by stavební odbor pochybil. „Stavební úřad stavbu zkolaudoval, neboť původní stavební povolení je i k dnešnímu dni nadále platné a pravomocné,“ sdělila Glezgová. Vedoucí a dvě referentky stavebního odboru, který klíčová povolení vydal, na svém postu již nepracují. „Žádná z pracovnic stavebního úřadu nebyla odvolána. Rozvázat pracovní poměr s městskou částí Praha 4 bylo jejich osobní rozhodnutí,“ sdělila mluvčí úřadu Glezgová.

„Bylo to mé osobní rozhodnutí. Nebylo ale podmíněno žádnou kauzou, kterou vyvolala média, ale víc vám o svých osobních záležitostech nesdělím. I nadále zůstávám zaměstnankyní úřadu, pracuji pod stavebním odborem,“ sdělila Deníku bývalá vedoucí odboru Marcela Pavlová, která v minulosti kvůli některým rozhodnutím čelila velké kritice. Mezi sporné kauzy patřily například stavby v Lumírově ulici či v ulici Na Bučance.

O sporu kolem stavby v Nuslích informoval Pražský deník již v loňském roce.

Tehdy se na nás obrátili dva majitelé okolních nemovitostí s tím, že místo půdní vestavby, na niž bylo vystaveno stavební povolení, vzniká před jejich okny půdní nástavba, která dům navýšila o další patro. Za pravdu jim tehdy dal i posudek autorizovaného experta.

„Na základě seznámení s vydaným povolení a situací před realizací stavby a současným stavem, lze konstatovat, že se jedná jednoznačně o vestavbu, ale i nástavbu,“ sdělil v lednu letošního roku Deníku Jan Korbel z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Spory se stavebním úřadem se dostaly před magistrát a soud, u nichž se architekt Damaška domáhá zrušení stávajícího stavebního řízení, stavebního povolení a následného odstranění stavby. Ve věci však zatím není ani u jedné z těchto institucí rozhodnuto.

„Věřím tomu, že stavba, která je podle mého v rozporu se stavebním povolením, nakonec odstraněna bude a případ se stane precedentem pro ostatní stavební úřady a stavebníky,“ dodal Damaška.