Z diskuse mezi radními podle něho vyplynulo, že město vlastně podporuje soukromé vlastníky, kterým jejich domy mnohdy vydělávají. Navíc z veřejných peněz roste hodnota budov. "Je otázka, zda nepodporovat jen opravy památek státu, města a městských částí," řekl radní.

Za příklad dal nynější průzkum a opravu sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude stát podle Richtra deset až 12 milionů korun, městská galerie na to získá peníze z reklamy na lešení kolem sochy. "V první řadě bychom měli dávat peníze na tyto plastiky, ne vlastníkům, kteří mají zisky," soudí.

U církevních budov je situace jiná. Problém je v tom, že církve žádají peníze v grantových řízeních na opravy soukromých památek i v řízeních na rekonstrukce církevních objektů. "Je potřeba to oddělit a zamyslet se nad celkovou koncepcí," řekl Richter. Oba návrhy radní vrátili k posouzení zastupitelskému výboru ochrany památek a cestovního ruchu.

Soukromí vlastníci památek měli dostat celkem zhruba 61 milionů korun.

Na opravy církevních budov má město 26 milionů korun. Městská rada naopak schválila seznam kulturních akcí, které finančně podpoří formou partnerství. Žádostí o dotaci se sešlo 157, peníze dostane 39 projektů. Nejvyšší částkou 9,5 milionu korun magistrát podpoří hudební festival Pražské jaro. Mezi ostatní úspěšné žadatele magistrát rozdělí téměř 19 milionů korun.