Náměstí na rozhraní Žižkova a Vinohrad dominuje kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od architekta Josipa Plečnika, který je národní kulturní památkou a mezinárodně oceňovanou stavbou. Kolem chrámu se však v průběhu let „genius loci“ několikrát měnil. O rekonstrukci „Jiřáku“ se hovoří dlouhá léta. Nové vedení městské části v čele se starostou Jiřím Ptáčkem (TOP 09) hodlá oživit starý návrh od architektonického studia MCA.

Praha 3 během roku aktualizovaný projekt představila veřejnosti a názor lidí se politici dozvěděli rovněž díky dotazníku, na který odpovědělo 254 respondentů - většina z nich byli rezidenti. Trochu překvapivé je, že hodně účastníků radniční ankety oceňuje zachování platanů. Dříve si přitom někteří stěžovali, že stromořadí bude vadit ve výhledu na kostel.

Obyvatelé náměstí Jiřího z Poděbrad a okolí doporučují radnici zahrnout do projektu také sportovní aktivity či altánek pro sousedská setkání. „Komfort pro pejskaře si respondenti představují zajistit prostorem pro volný pohyb psů a papírovými sáčky na psí exkrementy. Ideálně by se zde mělo nacházet vlastní hřiště pro psy,“ píše se ve výstupu z dotazníku, který má redakce Pražského deníku k dispozici.

Velkým tématem samozřejmě byly farmářské trhy, které se na „Jiřáku“ pravidelně konají. Při rekonstrukci náměstí by se měly přesunout dál od základní školy. „Trhy by měly mít vyhrazený prostor a neubírat zbytečně další,“ myslí si místní, kteří by tam rádi měli místo k sezení a požadují i lepší kontrolu kvality potravin.

Další postup projedná nejdříve radniční výbor pro územní rozvoj příští úterý, o týden později bude podle výsledku jednání na zasedání zastupitelstva předložen návrh na revokaci usnesení z jara 2018, kdy Praha 3 projekt pozastavila. „Jakmile se toto schválí, lze s architekty pokračovat v dalším projektování. Nejvíce s nimi ještě budeme řešit právě fungování trhů a parkování, diagonální prostupy skrz náměstí, dopravní režim, vodní prvky nebo osud výduchu,“ řekl Pražskému deníku Matěj Michalk Žaloudek (Zelení), předseda výboru pro územní rozvoj. Očekává se však bouřlivá debata, neboť lídr opoziční ODS a bývalý starosta Alexander Bellu do médií vyhlásil, že chce novou soutěž.

Archa plující v moři zeleně

Sporným bodem projektu je také větrací šachta z metra a vedle stojící fontána. Výduch podle některých respodentů „hyzdí“ náměstí Jiřího z Poděbrad. Radnice v dotazníku proto cituje architekta Petra Šedivého, autora obou objektů: „Období mého argumentačního boje nazývám moje třicetiletá válka. Jsem obeznámen s vizuální animací o záměru architektů a nesouhlasím s ním! Po nápadu, že kostel bude archa plující v moři zeleně je podbízivá metafora, kterou je nutno podrobit ověřování.“

Šedivý se bojí, že „boční pohled na kostel bude zadušen předimenzovanou zelení“ a trhy podle něj „devastují fontánu, která i se svou kruhovou dlažbou tvoří symbolický celek uměleckého díla“. Architekt zároveň navrhuje pořízení osvěžovacího vodního prvku, což by podpořili i někteří z účastníků radniční ankety.

Praha 3 zatím točnu před kostelem opatřila květináči, protože ji využívali motoristé na parkování, když se nevešli do okolních zón placeného stání. Posezení od magistrátu je doplněno mobilními toaletami, ale podle spousty místních náměstí Jiřího z Poděbrad chybí veřejné záchody. Zatím však není jasné, kdy se „Jiřák“ dočká opravdové změny.