Veřejné osvětlení a pohřebnictví. To jsou dvě nejvýznamnější položky z kapitoly hospodaření. Pro tu letos město vyčlenilo celkem 851 milionů korun, přičemž zmíněné dvě oblasti dohromady spolknou 484 milionů. Oproti roku 2006 jsou sníženy, což by vzhledem k blížícímu se zdražování mohlo přinést problémy.

Například v letošním roce 2007 činí náklady na veřejné osvětlení 421 milionů, pro příští rok je připraveno 362 milionů. Přitom sám odbor správy majetku v rozpočtu varoval, že se očekává nárůst ceny energie o 22 procent a plynu o necelá tři procenta. „Praha nebude mít dostatek finančních prostředků na úhradu smluvních závazků,“ píše se ve schváleném rozpočtu.

Spoření energie

Podle náměstka primátora Pavla Klegy (ODS) snížení dotace nebude žádným problémem, protože město se chystá spořit energii. „Například v nočních hodinách, kdy není v ulicích příliš velký pohyb, bychom ve vybraných ulicích omezili intenzitu veřejného osvětlení mezi jednou a čtvrtou hodinou ranní,“ popsal princip šetření Klega. Zdůraznil, že při plánování bude brán ohled na bezpečnost. „Těch ulic, kde by kvůli tomu mohl vzniknout problém, se to týkat nebude,“ upozornil.

Návrh by měl být vypracován do poloviny roku. Pokud se prý jeho realizace zpozdí, je město připraveno rozpočet upravit. Mezi další akce zahrnuté do kapitoly hospodaření patří dostavba plaveckého areálu Šutka v Praze 8. Vyčleněno je na ni 18 milionů korun. Doposud byly zpracovány alternativní studie, a jakmile stavba získá územní rozhodnutí a stavební povolení, mělo by se začít stavět. Termín je magistrátem odhadován na třetí čtvrtletí příštího roku. Dalších 20 milionů korun je určeno na rekonstrukci Fürstenberské zahrady. Přesně 23,4 milionu korun bude rozděleno na rekonstrukci bytových domů.