V reakci na zveřejněné záměry Správy železnic vznikla on-line petice, která požaduje zachování současné podoby mostu. Podepsalo ji více než 6 tisíc lidí. O zachování podoby Výtoňského mostu se zajímá také Centrum světového dědictví UNESCO. Českému ministerstvu kultury zaslalo dopis, ve kterém hájí zachování z důvodu, že most je důležitou součástí panoramatu Prahy a jeho význam je daný i jeho prohlášení za kulturní památku České republiky.

„Železniční most na Výtoni je stavbou výjimečné architektonické hodnoty a jsem rád, že pražští zastupitelé napříč kluby zohlednili i toto hledisko. Rekonstrukce bude nepochybně náročná a technologicky složitá, ale kvůli zlepšení železničního spojení v této části metropole je nevyhnutelná. Konečné rozhodnutí je na státu, který tento most vlastní,“ řekla primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

| Video: Youtube

„V otázce ohledně budoucnosti železničního mostu se střetávají dva veřejné zájmy – první je ekologická a moderní železniční doprava, tím druhým je zachování kulturní a technické památky. Cokoliv jiného, co by se namísto stávajícího mostu postavilo, přestane mít historický otisk doby, v níž vznikal. Z mého pohledu náměstka odpovědného za kulturu a památky je především nutné také vědět, jak se k tomu postaví UNESCO. Bylo by krajně nežádoucí, kdyby Praze kvůli neobratnému rozhodnutí hrozilo vyškrtnutí ze seznamu UNESCO. Myslím si, že kulturní dědictví by se mělo zachovávat, proto jsem pro maximální možné zachování mostní konstrukce. Ale rovněž za předpokladu, že umožní moderní železniční dopravu, která je za současné situace, kdy je most ve špatném technickém stavu, nemožná,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče Jiří Pospíšil.

Podle hlavního města Prahy je dopravní funkce mostu a zvýšení kapacity spojení nezpochybnitelné, nutností je doplnění třetí koleje a nové zastávky na Výtoni, která umožní přestup na tramvajové linky a zvýší potenciál železniční dopravy pro cesty do města ze směru, který mimo železnice nemá žádnou kapacitní alternativu.

Tříkolejné řešení je nutné i přes přípravu nových železničních tunelů pod Prahou, jelikož očekávaná poptávka po cestování po železnici by vyčerpala i kapacitu tříkolejného spojení Smíchova s Hlavním nádražím.

Správa železnic a ministerstvo dopravy poté k otázce uspořádaly mezinárodní kolokvium, sedm z deseti zúčastněných odborníků ve svých vyjádřeních doporučilo nahrazení konstrukce. 

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Konstrukce je podle odborníků významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace. SŽ v minulosti neúspěšně usilovala o odejmutí památkové ochrany mostu.