„Předmětem pořizované změny je vymezení veřejně prospěšných staveb stávajících retenčních nádrží a vodních děl, dílčí korekce hranic územního systému ekologické stability a celoměstského systému zeleně," píše se v dokumentu, který schválili zastupitelé.

Status veřejně prospěšné stavby zvýší ochranu retenčních nádrží, aby například nemohly být nekoordinovaně přestavovány. Zároveň to městu umožní lépe s nimi nakládat třeba v případě povodní.

Označení veřejně prospěšné stavby se týká celkem 36 retenčních nádrží, přehrad či rybníků. Mezi nimi jsou například nádrže Ořech, Petrovice nebo Stodůlky. Vyhlášení se vztahuje rovněž na přehradu v Hostivaři nebo na rybník Džbán.

Zároveň se schválením změny se počítá také s rekonstrukcemi retenčních nádrží. Nově se promění i bezprostřední okolí některých z nich. Nově navržené „nezastavitelné" území se změní třeba v případě retenční nádrže v Jinonicích nebo Modřanech.

Retenční nádrže, přehrady či rybníky slouží mimo jiné k zadržování vody a regulaci toků při povodních. Zároveň chrání kanalizaci před zahlcením dešťovou vodou, nádrž proto není nikdy zcela naplněna. Některé mohou okrajově sloužit i k chovu ryb či rekreaci.