S koncem února má odejít dosavadní ředitel Tomáš Kunst, který stál v čele školy od jejího vzniku – a s ním se rozhodla školu opustit i většina týmu. Podle dostupných informací – a patrně spolehlivých – zůstávají pouze učitelka čtvrtého ročníku, jedna vychovatelka z nynější trojice družinářek a všechny tři zde působící asistentky pedagoga. Ostatní podali výpovědi.

Běžný režim, plynulé pokračování

Starosta i nově jmenovaná ředitelka Helena Patáková v uplynulých týdnech opakovaně ujišťovali, že navzdory personálnímu zemětřesení bude od 1. března výuka zajištěna. Totéž Drahorád Deníku zopakoval i v pondělí. „Škola bude fungovat v normálním režimu,“ ujišťuje. Očekává, že ve středu 28. února začne předávání – výzvu, aby k tomu připravil podklady, prý končícímu řediteli Kunstovi pošle datovou schránkou, protože vzájemná komunikace je poslední dobou nulová – a od pátku se má dětí ujmout nový tým. Částečně staronový.

Na to, kdo v něm bude, jsou rodiče obzvlášť zvědaví. Kdo by očekával, že k napětí ve škole i v celém Újezdu u Průhonic se objeví nějaké informace na webu školy nebo městské části, ideálně na obou (a jednotné), byl by na omylu. Jedné z maminek, která se o to, kdo bude její dítě od března učit, zajímala na lednovém zasedání zastupitelstva městské části, starosta tehdy řekl: „To se dozvíte 1. 3.“ Podle všeho to platí stále.

Tváře staré, známé i nové

Deníku nicméně starosta naznačil i něco nad rámec ujištění, že pro pět tříd bude zajištěno pět pedagogů. Předpokládá se, že v jedné ze tříd učitelka zůstane, další by měla být svěřena jedné z asistentek pedagoga. Také nová ředitelka Patáková, která by se měla rovněž ujmout jedné ze tříd, je místním známá, byť přichází z pozice ředitelky velké školy v Praze 6. V Újezdu žije, a dokonce tam donedávna byla zastupitelskou za ODS.

Školní budova v městské části Praha-Újezd (Újezdu u Průhonic).
V Újezdu se lidé bouří proti nové ředitelce školy. Starosta prý neustoupí

Z nových posil starosta Deníku zmínil učitele pro hudební výchovu a IT na zkrácený úvazek. „Také máme angličtinářku a do školy bude docházet psycholožka,“ konstatoval Drahorád. Přidělení jednotlivých učitelů do konkrétních tříd však neupřesnil; komentovat nechtěl ani předpoklad, že prvňáků se ujme právě nová ředitelka. Připustil, že se jedná o možnosti drobných úprav v rozvrhu hodin, nicméně trvá na tom, že škola bude i v březnu v plném provozu. „A naváže na dosavadní výuku,“ zdůraznil.

Po konkursu přišel velký rozruch

V Újezdu u Průhonic se vyhrotily vztahy kolem dění v Základní škole Formanská kvůli tomu, že městská část jakožto zřizovatel vypsala výběrové řízení na ředitelský post v souvislosti s končícím šestiletým funkčním dosavadního ředitele Kunsta. V takovém případě má zřizovatel možnost jak vypsat konkurs, tak potvrdit dosavadního ředitele na postu pro další funkční období.

Městská část zvolila výběrové řízení, a to s argumentem, že magistrát chce v Újezdu stavět novou školní budovu, místní základní škola se tak rozšíří o druhý stupeň – a za těchto okolností je vhodné nechat si předložit rozvojovou koncepci. Na veřejném zasedání zastupitelstva, kde zástupci občanů dávali najevo nelibost a nesouhlas s tím, jak vše dopadlo, nicméně starosta zmínil i nespokojenost s působením dosavadního ředitele.

Jeho přístup a školou nabízené aktivity oceňovali děti i mnozí rodiče, avšak z pohledu zřizovatele prý byly rezervy v papírování i v komunikaci. Stejně jako se stalo předmětem výtek, že ředitel nejmenoval svého zástupce z řad pedagogů a druhou statutární zástupkyní školy se stala její hospodářka (mimochodem – jde rovněž o místní zastupitelku; taktéž zvolenou na kandidátce ODS, byť jako nestranička). Starosta uvedl, že v případě ředitelovy nepřítomnosti tak škola zůstávala bez pedagogického vedení. Výhrady měl i k dřívějšímu obsazení školské řady.

Zdroj: Milan Holakovský

Tohle všechno se však probíralo až následně. Uskutečnilo se výběrové řízení, přičemž z šesti uchazečů o ředitelský post výběrová komise doporučila dva. Na prvním místě Patákovou, na druhé pozici dosavadního ředitele Kunsta. Poté, co byla Patáková jmenována do funkce s platností od 1. března, začali se bouřit rodiče – mimo jiné neúspěšně požadovali, aby dosavadní ředitel mohl vést školu alespoň o konce školního roku – a na stranu svého šéfa se postavila i většina pedagogů.

Objevila se také řada výhrad vůči nově jmenované ředitelce. Prý jako budoucí šéfka školy vystupovala ještě předtím, než byly výsledky konkursu oznámeny, kritikům také vadilo, že v místním zastupitelstvu šlo o stranickou kolegyni starosty. Především se však na její hlavu snesla kritika kvůli předložené koncepci rozvoje školy. Připomínek měli odpůrci více, nejčastěji však kritizovali údajné podvádění. Vznikly dokonce webové stránky reditelkaopisuje.cz, snažící se dokazovat, že významné části její koncepce jsou okopírovány z jiných textů, a to bez uvedení zdrojů.

Věc řešili pražští zastupitelé

Spor z Újezdu u Průhonic se v minulém týdnu přenesl i na jednání zastupitelstva hlavního města. Jeho členové se usnesli, že je třeba, aby dění kolem jmenování nové ředitelky prověřil magistrát. Pražský radní pro oblast školství Antonín Klecanda (STAN) však míní, že z formálního hlediska byl postoj Újezdských bez poskvrny.

Jednání zastupitelstva městské části Praha-Újezd. Kvůli napětí kolem dění v místní škole přišla na první lednové zasedání řada rodičů.
Napětí na škole v Újezdu: na odchodu je prý 10 zaměstnanců z 13

Naopak za řešení absurdity označil debatu pražských zastupitelů o obsazení ředitelského křesla v újezdské škole tamní starosta Drahorád. „Oni nejsou naším nadřízeným orgánem,“ vysvětlil, proč si myslí, že se z věci stala „politická taškařice“. Výsledek konkursu ani jmenování ředitelky skutečně pražské zastupitelstvo nemá možnost jakkoli změnit. Posvítit si věc však mohou úředníci z magistrátu.

Škola může čekat brzkou kontrolu

Nyní by v Újezdu mělo dojít k předávání školy – a v pátek také k velkému přepřahání v řadách pedagogického sboru. Jak vše dopadne a jak velké napětí to bude provázet, ukážou až příští dny. Jisté je, že vztahy mezi dospělými pociťují i děti. A dá se očekávat, že podnět k prověření aktuálních poměrů na ZŠ Formanská hned z kraje března dostane také Česká školní inspekce.